Křtili jsme nové knihy

Na konferenci ©Študentské fórum 2015 vystoupila řada zajímavých hostů. Kromě děkanky FHS doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D. předali studentům své zkušenosti také prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. a doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. Ve workshopech se dále představily Mgr. Zuzana Šalamounová, doc. Mgr. Jana Poláchová - Vašťátková a doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.

Kromě odborných a studentských přednášek byl na programu křest dvou nových knih z produkce ÚŠP:

Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání (Hana Lukášová)
Publikace pojmenovává hlubší vnitřní proměnné učitelské profese, o něž se může opřít současné hledání požadavků na profesi i ve vztahu k profesním standardům v České republikace. Poskytuje podněty pro seberozvoj učitelům, studentům učitelství i zájemcům o učitelství z jiných oborů.

Kvantitativní metody sběru dat v pedagogických výzkumech (Miroslav Chráska, Ilona Kočvarová)
Autorská dvojice M. Chráska a I. Kočvarová představila již druhou publikaci zaměřenou na kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu. Zaměřuje se na vybrané otázky metodologie empirického výzkumu v pedagogice, konrkténě na metody sběru dat v kvantitativně orientovaných pedagogických výzkumech. Seznamuje se základními principy pozorování, dotazníku, sociometrie, q-metodologie a sémantického diferenciálu.

zpět o úroveň výš | spustit slideshow

1 2 3      ››