Abecední seznam kurzů CŽV na UTB

 

 • Ageismus a jeho projevy (doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. , Mgr. Petr Snopek)
 • Bezpečné podání intravenózních léčiv (PhDr. Eva Hrenáková)
 • Corporate Social Responsibility a Manažerská etika (prof. Ing. Ján Porvazník CSc.)
 • Digitální fotografie od A do Z (Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.)
 • Elektromagnetická kompatibilita pro průmyslovou praxi (doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.)
 • Finanční řízení a rozhodování podniku (Ing. Adriana Knápková Ph.D.)
 • Hospodaření nepodnikatelských organizací (Ing. Milana Otrusinová Ph.D.)
 • Kurz laické první pomoci (Mgr. Petr Snopek, DiS.)
 • Kurz City & Guilds z obecné angličtiny (Mgr. Hana Atcheson)
 • Kurz City & Guilds z obchodní angličtiny (Mgr. Hana Atcheson)
 • Management značky (doc. Ing. Miloslava Chovancová CSc.)
 • Multikultura v ošetřovatelství (doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Mgr. Petr Snopek)
 • Multikulturní komunikace a kulturní šok (doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Mgr. Petr Snopek)
 • Právo (JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.)
 • Poznávání jiných osob - meze a možnosti, nejčastější chyby (doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.)
 • Procesní řízení a modelování v podnikové praxi (počítačová podpora podnikových procesů)
 • Přípravný kurz na zkoušku z předmětu UAA/PEA3A (PhDr. Jana Semotamová)
 • Přípravný kurz pro uchazeče o studium v bakalářském oboru Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia (Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.)
 • Přípravný kurz pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském programu oboru Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia (Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.)
 • Příprava na certifikaci systému ISO 9000:2000 (doc. Ing. Petr Briš CSc.)
 • Reforma účetnictví organizací veřejné zprávy (Ing. Milana Otrusinová Ph.D.)
 • Reklama a značka firmy – cesta k úspěchu, kurz ateliérugrafický design ( MgA. Martin Surman ArtD)
 • Reklama a značka firmy – cesta k úspěchu, kurz ateliéru Průmyslového designu““( dr. akad. sochař Rostislav Illík)
 • Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro SŠ a druhý stupeň ZŠ (doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. Ing. Markéta Švrčková)
 • Stres - formy a možnosti jeho zvládání (doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.)
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace – Informační technologie (prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.)
 • Technologie www (doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.)
 • Základní certifikační kurz - Inteligentní elektroinstalace KNX (Ing. Martin Zálešák, CSc., Radim Hendl )
 • Základy práce s databázemi (doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc., Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.)
 • Zkoušky IESOL,  ISESOL, EBC a SETB City & Guilds (Mgr. Hana Atcheson)
 • Customer relationship management (doc. Ing. Vratislav Kozák Ph.D.)
 • „Design – cesta k úspěchu“ , kurz ateliéru Průmyslového designu. (Mg.A. Martin Surman Art.D )
 • Daně individuálního podnikatele v praxi (Mgr. Alena Kolčavová Ph.D.)
 • Diagnostikace výrobní a logické konkurenceschopnosti podniku (doc. Ing. Roman Bobák Ph.D.)
 • Doplňující pedagogické studium (akreditováno u MŠMT v systému DVPP) (Mgr. Eva Machů, Ph.D.)
 • Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Design skla (doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A.)
 • Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Prostorová tvorba (Ing. arch. Michael Klang, CSc.)
 • Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do Atelieru animace (doc. akad. sochař Michal Zeman)
 • Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Design obuvi. (Doc. akad. sochař Jan Zamazal)
 • Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Design oděvu. (Doc. Mgr. Ivan Titor )
 • Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do atelieru Vizuální komunikace. MgA. Bohuslav Stránský
 • Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do atelieru 3D design. (M.A. Vladimír Kovařík)
 • Investování na finančních trzích (doc. Ing. Miloš Kráľ CSc.)
 • Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do ateliéru Grafický design (dr ak. soch. Rostislav Illík a doc. Jiří Eliška.)
 • Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do ateliéru Reklamní fotografie (doc. MgA. Jaroslav Prokop)
 • Kalkulace nákladů – jak přesně spočítat náklady na výkony firmy (doc. Ing. Boris Popesko Ph.D.)
 • Kurz pro správce podnikových počítačových sítí (Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.)
 • Nákladový management – jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení (doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.)
 • Podzimní malířská a sochařská výtvarná škola (dr. akad. sochař Bořek Zeman )
 • Průmyslové inženýrství (prof. Ing. Felicita Chromjaková Ph.D. Ing. Martin Melišík Ph.D. doc. Ing. Rastislav Rajnoha Ph.D.)
 • Přípravný kurz ECDL(Ing. Radek Benda Ph.D.)
 • Regionální a místní rozvoj České republiky (Mgr. Jiří Novosák Ph.D.)
 • Řízení lidských zdrojů a konkurenceschopnost podniku (doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar CSc.)
 • Strukturální fondy EU (RNDr. Oldřich Hájek Ph.D.)
 • Testování ECDL (Ing. Radek Benda Ph.D.)
 • Veřejné a soukromé právo v sociálních službách (JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.)
 • Výtvarný kurz figurální kresby „Večerní akt“ (dr ak. sochař Bořek Zeman)
 • Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele (Ing. Jiří Polách)
 • Základy financí pro nefinanční manažery :  (Ing. Milana Otrusinová Ph.D.)
 • Základy mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Ing. Karel Šteker Ph.D.)
 • Základy účetnictví (Účetnictví pro nefinanční manažery) (Ing. Milana Otrusinová Ph.D.)
 • Základy reálných investic (doc. Ing. Miloš Kráľ CSc.)