Abecední seznam studijních oborů 2018/2019

Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Vyučovací jazyk Fakulta
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře bakalářské kombinované čeština FHS
Anglický jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční angličtina, čeština FHS
Animovaná tvorba bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Audiovizuální tvorba - Kamera bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Audiovizuální tvorba - Střihová skladba bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Audiovizuální tvorba - Vizuální efekty navazující prezenční čeština FMK
Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Automatic Control and Informatics doktorské kombinované, prezenční angličtina FAI
Automatické řízení a informatika doktorské, navazující kombinované, prezenční čeština FAI
Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské, navazující kombinované, prezenční čeština FAI
Bezpečnostní technologie, systémy a managementX navazující kombinované čeština FAI
Bezpečnost společnosti navazující prezenční čeština FLKŘ
Bezpečnost společnosti - Specializace: Environmentální bezpečnost navazující prezenční čeština FLKŘ
Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva navazující prezenční čeština FLKŘ
Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizika výrobních a logistických procesů navazující prezenční čeština FLKŘ
Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství navazující prezenční čeština FLKŘ
Biomaterials and Biocomposites doktorské kombinované, prezenční angličtina UTB
Biomateriály a biokompozity doktorské kombinované, prezenční čeština UTB
Business Administration navazující prezenční angličtina FaME
Engineering Informatics doktorské kombinované, prezenční angličtina FAI
Finance doktorské, navazující kombinované, prezenční angličtina, čeština FaME
Finance, specializace Finanční kontrola navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Finanční řízení podniku bakalářské kombinované, prezenční čeština FaME
Food Technology doktorské kombinované, prezenční angličtina FT
Chemie a technologie materiálů doktorské kombinované, prezenční čeština FT
Chemie a technologie potravin bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků bakalářské kombinované čeština FT
Chemie potravin a bioaktivních látek navazující prezenční čeština FT
Chemistry and Materials Technology doktorské kombinované, prezenční angličtina FT
Informační a řídicí technologie bakalářské kombinované, prezenční čeština FAI
Informační technologie navazující kombinované, prezenční čeština FAI
Informační technologie v administrativě bakalářské prezenční čeština FAI
Information and Control Technologies bakalářské prezenční angličtina FAI
Information Technologies navazující prezenční angličtina FAI
Integrated Systems in Buildings navazující prezenční angličtina FAI
Integrované systémy v budovách navazující prezenční čeština FAI
Inteligentní systémy s roboty bakalářské kombinované, prezenční čeština FAI
Inženýrská informatika doktorské kombinované, prezenční čeština FAI
Inženýrství ochrany životního prostředí bakalářské, navazující kombinované, prezenční čeština FT
Inženýrství polymerů navazující kombinované, prezenční čeština FT
Konstrukce technologických zařízení navazující prezenční čeština FT
Management a ekonomika bakalářské, doktorské kombinované, prezenční čeština FaME
Management a marketing navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Management a marketing, specializace Design management navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Management and Economics bakalářské, doktorské kombinované, prezenční angličtina FaME
Management and Marketing navazující prezenční angličtina FaME
Management ve zdravotnictví navazující kombinované čeština FaME
Marketing Communications navazující prezenční angličtina FMK
Marketingové komunikace bakalářské, navazující kombinované, prezenční čeština FMK
Materiálové inženýrství bakalářské, navazující prezenční čeština FT
Multimédia a design doktorské kombinované, prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Design obuvi bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Design oděvu bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Design skla bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Digitální design bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Grafický design bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Produktový design bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Prostorová tvorba bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Průmyslový design bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimédia a design - Reklamní fotografie bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Multimedia and Design doktorské kombinované, prezenční angličtina FMK
Nanotechnologie a pokročilé materiály doktorské kombinované, prezenční čeština UTB
Nanotechnology and Advanced Materials doktorské kombinované, prezenční angličtina UTB
Nástroje a procesy doktorské kombinované, prezenční čeština FT
Německý jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční čeština FHS
Ochrana obyvatelstva bakalářské kombinované, prezenční čeština FLKŘ
Ovládání rizik bakalářské kombinované, prezenční čeština FLKŘ
Ovládání rizik - Profil: Řízení výrobních a logistických systémů bakalářské kombinované, prezenční čeština FLKŘ
Pedagogika doktorské kombinované, prezenční čeština FHS
Pedagogika předškolního věku čeština FHS
Počítačové a komunikační systémy navazující kombinované, prezenční čeština FAI
Podniková ekonomika navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu navazující prezenční čeština FaME
Podniková ekonomik, specializace Ekonomika cestovního ruchu navazující kombinované čeština FaME
Polymer Engineering navazující prezenční angličtina FT
Polymerní materiály a technologie bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Porodní asistentka bakalářské prezenční čeština FHS
Produkce bakalářské, navazující prezenční čeština FMK
Průmyslové inženýrství navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Řízení environmentálních rizik bakalářské prezenční čeština FLKŘ
Řízení jakosti navazující kombinované, prezenční čeština FT
Řízení výroby a kvality bakalářské kombinované, prezenční čeština FaME
Security Technologies, Systems and Management navazující prezenční angličtina FAI
Sociální pedagogika čeština FHS
Softwarové inženýrství bakalářské prezenční čeština FAI
Technologická zařízení bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Technologie a řízení v gastronomii bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Technologie makromolekulárních látek doktorské kombinované, prezenční čeština FT
Technologie potravin doktorské, navazující kombinované, prezenční čeština FT
Technologie tuků, detergentů a kosmetiky navazující kombinované, prezenční čeština FT
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Technology of Macromolecular Compounds doktorské kombinované, prezenční angličtina FT
Tools and Processes doktorské kombinované, prezenční angličtina FT
Účetnictví a daně bakalářské kombinované, prezenční čeština FaME
Učitelství informatiky pro střední školy navazující prezenční čeština FAI
Učitelství odborných předmětů pro SŠ bakalářské kombinované čeština FHS
Učitelství pro mateřské školy bakalářské kombinované, prezenční čeština FHS
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterské prezenční čeština FHS
Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářské, navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Všeobecná sestra bakalářské kombinované, prezenční čeština FHS
Výrobní inženýrství navazující kombinované, prezenční čeština FT
Zdravotně sociální pracovník bakalářské kombinované, prezenční čeština FHS