Archiv 2014/2015

"PROMOCE U3V"

závěrečný ceremoniál předávání osvědčení o absolvování 2 let studia na U3V:

dne 16. 6. 2015, v 11:00 hod (termín pro všechny absolventy - ceremoniál v jedné skupině)

Rozvrhy pro zimní semestr 2014/2015:

Slavnostní zahájení akademického roku (a imatrikulace) U3V: v pondělí 13.10. ve 14.00 h, v Aule UTB, Mostní ul.5139 Zlín.

Prázdniny základních a středních škol se univerzit netýkají - naše výuka probíhá jako obvykle (výjimkou může být případná dohoda vyučujícího s posluchači)

Rozvrh výuky pro 1.ročník Počítače v praxi: rozvrh D1 2014 (23.9.).docx, Oprava 3.: rozvrh D1 2014 (8.10.).docx

Rozvrh výuky pro Základy kresby: rozvrh Kresba - skupiny 1-4.docx

Celkový přehled termínů výuky U3V (po opravě): ROZVRH U3V 2014-15.docx. Pozor - jsou změny! (přednášky Genealogie - budou ve čtvrtek, Zdraví člověka - čtvrtek v sudý týden a změna místa, Dějiny podnikatelských rodů - čtvrtek v lichý týden).

Výuka v oborech informatiky:

počítačová učebna U3V 413-U2 je vybavena novou technikou, je nutné ji ještě zaběhnout a prověřit. Výuka začne až během měsíce říjen - po 13.10. Je připraven rozvrh výuky pro 1.ročník D (pouze jedna skupina začíná již 7.10., ostatní až 15.-16.10.). Prozvrh pro ostatní ročníky (D-2.r. a nástavbové ročníky) nejsou definitvně uzavřené. Výuka Digitální fotografie bude v sudé pondělí - v 9.00 1.ročník, v 11.00 2.ročník (učebna 413-U2), první lekce 13.10.2014

První - úvodní přednášky:

Antropologie náboženství: 24.9.2014 / 14.00, D-U2

Dějiny umění: 30.9.2014 / 14.00, E-U2

Základní kurz-1.ročník: 1.10.2014 / 14.00, D-U2

Kresba: 2.10. a 3.10. 2014 / 9.00 a 11.00, 253-U42

Historie odívání (dějiny módy): 7.10.2014 / 10.00, 403-U16

Práce s počítačem 1.r.- první skupina: 7.10., další 15.10. a 16.10./ 413-U2

Historie podnik.rodů: čtvrtek 6.11.2014 / 14.00, E-U2, 23.10. bude přednáška s prof. Prokopem (významné osobnosti vědy od antiky po 20.stol.) - jako mimořádná přednáška než začne řádný cyklus

Genealogie: 16.10.2014 / 14.00, E-U2

Zdraví člověka: 16.10.2014 / 13.00, 162-U13

Kaligrafie: 17.10.2014 / 9.00, 256-U42

Seznamy posluchačů v přednáškových oborech (pokračovací ročník):

Platby účastnického příspěvku: Vlozne2014.doc