Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení

Na stránkách fakulty naleznete veškeré informace pro přijetí na Bakalářské studium

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
7507R088 Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře kombinované čeština
7310R235-E Anglický jazyk pro manažerskou praxi prezenční angličtina
7310R235 Anglický jazyk pro manažerskou praxi prezenční čeština
7310R250 Německý jazyk pro manažerskou praxi prezenční čeština
5341R007 Porodní asistentka prezenční čeština
7502R011 Sociální pedagogika kombinované čeština
7502R011 Sociální pedagogika prezenční čeština
7504R253 Učitelství odborných předmětů pro SŠ kombinované čeština
7531R001 Učitelství pro mateřské školy kombinované čeština
7531R001 Učitelství pro mateřské školy prezenční čeština
5341R009 Všeobecná sestra kombinované čeština
5341R009 Všeobecná sestra prezenční čeština
5345R031 Zdravotně sociální pracovník kombinované čeština
5345R031 Zdravotně sociální pracovník prezenční čeština