Česky

Číslo oboru Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Fakulta
7507R088 Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře bakalářské kombinované FHS
7310R235 Anglický jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční FHS
8204T002 Animovaná tvorba navazující prezenční FMK
8204R002 Animovaná tvorba bakalářské prezenční FMK
8204T038-KA Audiovizuální tvorba - Kamera navazující prezenční FMK
8204R038-KA Audiovizuální tvorba - Kamera bakalářské prezenční FMK
8204T038-RS Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika navazující prezenční FMK
8204R038-RS Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika bakalářské prezenční FMK
8204T038-SS Audiovizuální tvorba - Střihová skladba navazující prezenční FMK
8204R038-SS Audiovizuální tvorba - Střihová skladba bakalářské prezenční FMK
8204T038-VE Audiovizuální tvorba - Vizuální efekty navazující prezenční FMK
8204T038-ZS Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba navazující prezenční FMK
8204R038-ZS Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba bakalářské prezenční FMK
3902T037 Automatické řízení a informatika navazující kombinované FAI
3902T037 Automatické řízení a informatika navazující prezenční FAI
3902V037 Automatické řízení a informatika doktorské kombinované FAI
3902V037 Automatické řízení a informatika doktorské prezenční FAI
3902T039-MA Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující kombinované FAI
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující kombinované FAI
3902T039-TE Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující kombinované FAI
3902T039-TE Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující prezenční FAI
3902T039-MA Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující prezenční FAI
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující prezenční FAI
3902R039-PH Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské kombinované FAI
3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské kombinované FAI
3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské prezenční FAI
3909T015-VL Bezpečnost společnosti navazující prezenční FLKŘ
3909T015-RI Bezpečnost společnosti navazující prezenční FLKŘ
3909T015 Bezpečnost společnosti navazující prezenční FLKŘ
3909T015-OO Bezpečnost společnosti navazující prezenční FLKŘ
3909T015-EB Bezpečnost společnosti navazující prezenční FLKŘ
3911V040 Biomateriály a biokompozity doktorské kombinované UTB
3911V040 Biomateriály a biokompozity doktorské prezenční UTB
6202T010 Finance navazující kombinované FaME
6202T010 Finance navazující prezenční FaME
6202V010 Finance doktorské kombinované FaME
6202V010 Finance doktorské prezenční FaME
6202T010-FK Finance, specializace Finanční kontrola navazující kombinované FaME
6202T010-FK Finance, specializace Finanční kontrola navazující prezenční FaME
6202R071 Finanční řízení podniku bakalářské kombinované FaME
6202R071 Finanční řízení podniku bakalářské prezenční FaME
2808V009 Chemie a technologie materiálů doktorské kombinované FT
2808V009 Chemie a technologie materiálů doktorské prezenční FT
2901R018 Chemie a technologie potravin bakalářské kombinované FT
2901R018 Chemie a technologie potravin bakalářské prezenční FT
2901R018-ML Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků bakalářské kombinované FT
2901T027 Chemie potravin a bioaktivních látek navazující prezenční FT
3902R052 Informační a řídicí technologie bakalářské kombinované FAI
3902R052 Informační a řídicí technologie bakalářské prezenční FAI
1802T007 Informační technologie navazující kombinované FAI
1802T007 Informační technologie navazující prezenční FAI
3902R057 Informační technologie v administrativě bakalářské prezenční FAI
3902T048 Integrované systémy v budovách navazující prezenční FAI
3902R065 Inteligentní systémy s roboty bakalářské kombinované FAI
3902R065 Inteligentní systémy s roboty bakalářské prezenční FAI
3902V023 Inženýrská informatika doktorské kombinované FAI
3902V023 Inženýrská informatika doktorské prezenční FAI
2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí navazující kombinované FT
2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí navazující prezenční FT
2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí bakalářské kombinované FT
2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí bakalářské prezenční FT
2808T019 Inženýrství polymerů navazující kombinované FT
2808T019 Inženýrství polymerů navazující prezenční FT
3201T007 Konstrukce technologických zařízení navazující prezenční FT
6208R038 Management a ekonomika bakalářské kombinované FaME
6208R038-EP Management a ekonomika bakalářské kombinované FaME
6208R038-MV Management a ekonomika bakalářské kombinované FaME
6208R038-EP Management a ekonomika bakalářské prezenční FaME
6208R038 Management a ekonomika bakalářské prezenční FaME
6208R038-MV Management a ekonomika bakalářské prezenční FaME
6208V038 Management a ekonomika doktorské kombinované FaME
6208V038 Management a ekonomika doktorské prezenční FaME
6208T115 Management a marketing navazující kombinované FaME
6208T115 Management a marketing navazující prezenční FaME
6208T115-DM Management a marketing, specializace Design management navazující kombinované FaME
6208T115-DM Management a marketing, specializace Design management navazující prezenční FaME
6208T178 Management ve zdravotnictví navazující kombinované FaME
8206T037 Marketingové komunikace navazující kombinované FMK
8206T037 Marketingové komunikace navazující prezenční FMK
8206R037 Marketingové komunikace bakalářské kombinované FMK
8206R037 Marketingové komunikace bakalářské prezenční FMK
3911T011 Materiálové inženýrství navazující prezenční FT
3911R011 Materiálové inženýrství bakalářské prezenční FT
8206V102 Multimédia a design doktorské kombinované FMK
8206V102 Multimédia a design doktorské prezenční FMK
8206T102-OB Multimédia a design - Design obuvi navazující prezenční FMK
8206R102-OB Multimédia a design - Design obuvi bakalářské prezenční FMK
8206T102-OD Multimédia a design - Design oděvu navazující prezenční FMK
8206R102-OD Multimédia a design - Design oděvu bakalářské prezenční FMK
8206T102-DS Multimédia a design - Design skla navazující prezenční FMK
8206R102-DS Multimédia a design - Design skla bakalářské prezenční FMK
8206T102-DD Multimédia a design - Digitální design navazující prezenční FMK
8206R102-DD Multimédia a design - Digitální design bakalářské prezenční FMK
8206T102-GD Multimédia a design - Grafický design navazující prezenční FMK
8206R102-GD Multimédia a design - Grafický design bakalářské prezenční FMK
8206T102-DE Multimédia a design - Produktový design navazující prezenční FMK
8206R102-DE Multimédia a design - Produktový design bakalářské prezenční FMK
8206T102-PT Multimédia a design - Prostorová tvorba navazující prezenční FMK
8206R102-PT Multimédia a design - Prostorová tvorba bakalářské prezenční FMK
8206T102-PD Multimédia a design - Průmyslový design navazující prezenční FMK
8206R102-PD Multimédia a design - Průmyslový design bakalářské prezenční FMK
8206T102-RF Multimédia a design - Reklamní fotografie navazující prezenční FMK
8206R102-RF Multimédia a design - Reklamní fotografie bakalářské prezenční FMK
3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály doktorské kombinované UTB
3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály doktorské prezenční UTB
3909V013 Nástroje a procesy doktorské kombinované FT
3909V013 Nástroje a procesy doktorské prezenční FT
7310R250 Německý jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční FHS
7401R012 Ochrana obyvatelstva bakalářské kombinované FLKŘ
7401R012 Ochrana obyvatelstva bakalářské prezenční FLKŘ
3909R011 Ovládání rizik bakalářské kombinované FLKŘ
3909R011-VL Ovládání rizik bakalářské kombinované FLKŘ
3909R011 Ovládání rizik bakalářské prezenční FLKŘ
3909R011-VL Ovládání rizik bakalářské prezenční FLKŘ
7501V008 Pedagogika doktorské kombinované FHS
7501V008 Pedagogika doktorské prezenční FHS
7501T010 Pedagogika předškolního věku navazující kombinované FHS
7501T010 Pedagogika předškolního věku navazující prezenční FHS
7501T010 Pedagogika předškolního věku FHS
3902T045 Počítačové a komunikační systémy navazující kombinované FAI
3902T045 Počítačové a komunikační systémy navazující prezenční FAI
6208T085 Podniková ekonomika navazující kombinované FaME
6208T085 Podniková ekonomika navazující prezenční FaME
6208T085-CR Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu navazující kombinované FaME
6208T085-CR Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu navazující prezenční FaME
2808R010 Polymerní materiály a technologie bakalářské kombinované FT
2808R010 Polymerní materiály a technologie bakalářské prezenční FT
5341R007 Porodní asistentka bakalářské prezenční FHS
8204T024 Produkce navazující prezenční FMK
8204R024 Produkce bakalářské prezenční FMK
6208T116 Průmyslové inženýrství navazující kombinované FaME
6208T116 Průmyslové inženýrství navazující prezenční FaME
3904R031 Řízení environmentálních rizik bakalářské prezenční FLKŘ
3911T023 Řízení jakosti navazující kombinované FT
3911T023 Řízení jakosti navazující prezenční FT
6209R034 Řízení výroby a kvality bakalářské kombinované FaME
6209R034 Řízení výroby a kvality bakalářské prezenční FaME
7502T011 Sociální pedagogika navazující kombinované FHS
7502T011 Sociální pedagogika navazující prezenční FHS
7502T011 Sociální pedagogika FHS
7502T011 Sociální pedagogika FHS
7502R011 Sociální pedagogika bakalářské kombinované FHS
7502R011 Sociální pedagogika bakalářské prezenční FHS
3902R031 Softwarové inženýrství bakalářské prezenční FAI
3201R001 Technologická zařízení bakalářské kombinované FT
3201R001 Technologická zařízení bakalářské prezenční FT
2901R026 Technologie a řízení v gastronomii bakalářské kombinované FT
2901R026 Technologie a řízení v gastronomii bakalářské prezenční FT
2808V006 Technologie makromolekulárních látek doktorské kombinované FT
2808V006-CJ Technologie makromolekulárních látek doktorské kombinované FT
2808V006 Technologie makromolekulárních látek doktorské prezenční FT
2901T013 Technologie potravin navazující kombinované FT
2901T013 Technologie potravin navazující prezenční FT
2901V013 Technologie potravin doktorské kombinované FT
2901V013 Technologie potravin doktorské prezenční FT
2901T031 Technologie tuků, detergentů a kosmetiky navazující kombinované FT
2901T031 Technologie tuků, detergentů a kosmetiky navazující prezenční FT
2901R029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů bakalářské kombinované FT
2901R029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů bakalářské prezenční FT
6202R049 Účetnictví a daně bakalářské kombinované FaME
6202R049 Účetnictví a daně bakalářské prezenční FaME
7504T077 Učitelství informatiky pro střední školy navazující prezenční FAI
7504R253 Učitelství odborných předmětů pro SŠ bakalářské kombinované FHS
7531R001 Učitelství pro mateřské školy bakalářské kombinované FHS
7531R001 Učitelství pro mateřské školy bakalářské prezenční FHS
7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterské prezenční FHS
6202T065-FK Veřejná správa a regionální rozvoj navazující kombinované FaME
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj navazující kombinované FaME
6202T065-FK Veřejná správa a regionální rozvoj navazující prezenční FaME
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj navazující prezenční FaME
6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářské kombinované FaME
6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářské prezenční FaME
5341R009 Všeobecná sestra bakalářské kombinované FHS
5341R009 Všeobecná sestra bakalářské prezenční FHS
3201T008 Výrobní inženýrství navazující kombinované FT
3201T008 Výrobní inženýrství navazující prezenční FT
5345R031 Zdravotně sociální pracovník bakalářské kombinované FHS
5345R031 Zdravotně sociální pracovník bakalářské prezenční FHS