Fakulta aplikované informatiky

Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Vyučovací jazyk Fakulta
Automatické řízení a informatika doktorské, navazující kombinované, prezenční angličtina, čeština FAI
Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské, navazující kombinované, prezenční angličtina, čeština FAI
Informační a řídicí technologie bakalářské kombinované, prezenční čeština FAI
Informační technologie navazující kombinované, prezenční angličtina, čeština FAI
Informační technologie v administrativě bakalářské prezenční čeština FAI
Integrované systémy v budovách navazující prezenční angličtina, čeština FAI
Inteligentní systémy s roboty bakalářské kombinované, prezenční čeština FAI
Inženýrská informatika doktorské kombinované, prezenční angličtina, čeština FAI
Počítačové a komunikační systémy navazující kombinované, prezenční čeština FAI
Softwarové inženýrství bakalářské prezenční čeština FAI
Učitelství informatiky pro střední školy navazující prezenční čeština FAI