Fakulta humanitních studií

Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Vyučovací jazyk Fakulta
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře bakalářské kombinované čeština FHS
Anglický jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční angličtina, čeština FHS
Německý jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční čeština FHS
Pedagogika doktorské kombinované, prezenční čeština FHS
Pedagogika předškolního věku čeština FHS
Porodní asistentka bakalářské prezenční čeština FHS
Sociální pedagogika čeština FHS
Učitelství odborných předmětů pro SŠ bakalářské kombinované čeština FHS
Učitelství pro mateřské školy bakalářské kombinované, prezenční čeština FHS
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterské prezenční čeština FHS
Všeobecná sestra bakalářské kombinované, prezenční čeština FHS
Zdravotně sociální pracovník bakalářské kombinované, prezenční čeština FHS