Fakulta technologická

Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Vyučovací jazyk Fakulta
Food Technology doktorské kombinované, prezenční angličtina FT
Chemie a technologie materiálů doktorské kombinované, prezenční čeština FT
Chemie a technologie potravin bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků bakalářské kombinované čeština FT
Chemie potravin a bioaktivních látek navazující prezenční čeština FT
Chemistry and Materials Technology doktorské kombinované, prezenční angličtina FT
Inženýrství ochrany životního prostředí bakalářské, navazující kombinované, prezenční čeština FT
Inženýrství polymerů navazující kombinované, prezenční čeština FT
Konstrukce technologických zařízení navazující prezenční čeština FT
Materiálové inženýrství bakalářské, navazující prezenční čeština FT
Nástroje a procesy doktorské kombinované, prezenční čeština FT
Polymer Engineering navazující prezenční angličtina FT
Polymerní materiály a technologie bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Řízení jakosti navazující kombinované, prezenční čeština FT
Technologická zařízení bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Technologie a řízení v gastronomii bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Technologie makromolekulárních látek doktorské kombinované, prezenční čeština FT
Technologie potravin doktorské, navazující kombinované, prezenční čeština FT
Technologie tuků, detergentů a kosmetiky navazující kombinované, prezenční čeština FT
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů bakalářské kombinované, prezenční čeština FT
Technology of Macromolecular Compounds doktorské kombinované, prezenční angličtina FT
Tools and Processes doktorské kombinované, prezenční angličtina FT
Výrobní inženýrství navazující kombinované, prezenční čeština FT