Jak chci studovat?

Univerzita Tomáše Bati nabízí vzdělání ve všech stupních studia, od bakalářského přes magisterské až po doktorské. Na některé z šesti fakult si lze vybrat z technických, ekonomických, humanitních, uměleckých a zdravotnických disciplín, a to v denní nebo kombinované formě. Řada studijních oborů je kromě češtiny akreditována a vyučována také v angličtině.

Chcete si rozšířit své dosavadní vzdělání? Pak si můžete vybrat z téměř stovky nabízených kurzů celoživotního vzdělávání. Protože naše univerzita je otevřena zájemcům o studium v každém věku, patří do naší nabídky také více než třicet kurzů univerzity třetího věku.