Klub U3V

Klub absolventů U3V je určen především těm, co mají zájem zůstat v kontaktu s Univerzitou třetího věku na UTB ve Zlíně, mají zájem o přístup do knihovny, do studoven a k počítačové síti, k internetu, účastnit se akcí U3V jako např. exkurzí, mimořádných přednášek nebo navštívit jednotlivé přednášky vybrané dle rozvrhů U3V.

Aktivity klubu:
- výuka práce s počítačem pro pokročilé: každý čtvrtek 9:00 -12:00 v učebně/studovně U3V 413-U2