Kontakty

Kontakt a informace o U3V ve Zlíně:
Ing. et Mgr. Jarmila Hřebíčková
Referát prorektorů - U3V

Rektorát, nám T.G.Masaryka 5555, Zlín, kancelář č. 424/U13
tel.: 57 603 2033, 724 646 744
hrebickova@rektorat_utb_cz; u3v@utb_cz

Kontakt a informace o U3V v Uherském Hradišti:
http://www.utb.cz/flkr/chci-studovat/muzu-studovat-jako-senior
Mgr. Hana Korecká, tel. 576 038 070,
e-mail: korecka@flkr_utb_cz

U3V v Kroměříži (ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska):
Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž,
www.knihkm.cz; www.knihkm.cz/sluzby/vzdelavani/univerzita-iii-veku.html

Kontakt: Mgr. Lucie Pavlíková

tel.: 573 503 173, 774 404 771
u3v@knihkm_cz

U3V ve Vsetíně (ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou ve Vsetíně):
Informace jsou k dispozici na sekretariátu školy:
Kontakt: Ing. Miroslav Václavík
SPŠS Vsetín, Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín,
www.spssvsetin.cz
Tel. 571 428 910 mvaclavik@spssvs_inext_cz