Navazující magisterské studium

Informace o přijímacím řízení

Na stránkách fakulty naleznete veškeré informace pro přijetí na Navazující magisterské studium

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
2901T027 Chemie potravin a bioaktivních látek prezenční čeština
2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí kombinované čeština
2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí prezenční čeština
2808T019 Inženýrství polymerů kombinované čeština
2808T019 Inženýrství polymerů prezenční čeština
3201T007 Konstrukce technologických zařízení prezenční čeština
3911T011 Materiálové inženýrství prezenční čeština
2808T019-E Polymer Engineering prezenční angličtina
3911T023 Řízení jakosti kombinované čeština
3911T023 Řízení jakosti prezenční čeština
2901T013 Technologie potravin kombinované čeština
2901T013 Technologie potravin prezenční čeština
2901T031 Technologie tuků, detergentů a kosmetiky kombinované čeština
2901T031 Technologie tuků, detergentů a kosmetiky prezenční čeština
3201T008 Výrobní inženýrství kombinované čeština
3201T008 Výrobní inženýrství prezenční čeština