Navazující magisterské studium

Informace o přijímacím řízení

Na stránkách fakulty naleznete veškeré informace pro přijetí na Navazující magisterské studium

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
7501T010 Pedagogika předškolního věku kombinované čeština
7501T010 Pedagogika předškolního věku prezenční čeština
7502T011 Sociální pedagogika kombinované čeština
7502T011 Sociální pedagogika prezenční čeština