Obory

Číslo oboru Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Vyučovací jazyk Fakulta
7507R088 Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře bakalářské kombinované čeština FHS
7310R235-E Anglický jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční angličtina FHS
7310R235 Anglický jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční čeština FHS
8204T002 Animovaná tvorba navazující prezenční čeština FMK
8204R002 Animovaná tvorba bakalářské prezenční čeština FMK
8204T038-KA Audiovizuální tvorba - Kamera navazující prezenční čeština FMK
8204R038-KA Audiovizuální tvorba - Kamera bakalářské prezenční čeština FMK
8204T038-RS Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika navazující prezenční čeština FMK
8204R038-RS Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika bakalářské prezenční čeština FMK
8204T038-SS Audiovizuální tvorba - Střihová skladba navazující prezenční čeština FMK
8204R038-SS Audiovizuální tvorba - Střihová skladba bakalářské prezenční čeština FMK
8204T038-VE Audiovizuální tvorba - Vizuální efekty navazující prezenční čeština FMK
8204T038-ZS Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba navazující prezenční čeština FMK
8204R038-ZS Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba bakalářské prezenční čeština FMK
3902T037 Automatické řízení a informatika navazující kombinované čeština FAI
3902T037 Automatické řízení a informatika navazující prezenční čeština FAI
3902V037 Automatické řízení a informatika doktorské kombinované angličtina FAI
3902V037 Automatické řízení a informatika doktorské kombinované čeština FAI
3902V037 Automatické řízení a informatika doktorské prezenční angličtina FAI
3902V037 Automatické řízení a informatika doktorské prezenční čeština FAI
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující kombinované čeština FAI
3902T039-TE Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující kombinované čeština FAI
3902T039-MA Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující kombinované čeština FAI
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující prezenční angličtina FAI
3902T039-TE Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující prezenční čeština FAI
3902T039-MA Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující prezenční čeština FAI
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující prezenční čeština FAI
3902R039-PH Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské kombinované čeština FAI
3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské kombinované čeština FAI
3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské prezenční čeština FAI
3909T015-RI Bezpečnost společnosti navazující prezenční čeština FLKŘ
3909T015 Bezpečnost společnosti navazující prezenční čeština FLKŘ
3909T015-EB Bezpečnost společnosti navazující prezenční čeština FLKŘ
3909T015-OO Bezpečnost společnosti navazující prezenční čeština FLKŘ
3909T015-VL Bezpečnost společnosti navazující prezenční čeština FLKŘ
3911V040 Biomaterials and Biocomposites doktorské kombinované angličtina UTB
3911V040 Biomaterials and Biocomposites doktorské prezenční angličtina UTB
3911V040 Biomateriály a biokompozity doktorské kombinované čeština UTB
3911V040 Biomateriály a biokompozity doktorské prezenční čeština UTB
6208T085-E Business Administration navazující prezenční angličtina FaME
6202T010 Finance navazující kombinované čeština FaME
6202T010 Finance navazující prezenční angličtina FaME
6202T010 Finance navazující prezenční čeština FaME
6202V010-E Finance doktorské kombinované angličtina FaME
6202V010 Finance doktorské kombinované čeština FaME
6202V010-E Finance doktorské prezenční angličtina FaME
6202V010 Finance doktorské prezenční čeština FaME
6202T010-FK Finance, specializace Finanční kontrola navazující kombinované čeština FaME
6202T010-FK Finance, specializace Finanční kontrola navazující prezenční čeština FaME
6202R071 Finanční řízení podniku bakalářské kombinované čeština FaME
6202R071 Finanční řízení podniku bakalářské prezenční čeština FaME
2901V013-E Food Technology doktorské kombinované angličtina FT
2901V013-E Food Technology doktorské prezenční angličtina FT
2808V009 Chemie a technologie materiálů doktorské kombinované čeština FT
2808V009 Chemie a technologie materiálů doktorské prezenční čeština FT
2901R018 Chemie a technologie potravin bakalářské kombinované čeština FT
2901R018 Chemie a technologie potravin bakalářské prezenční čeština FT
2901R018-ML Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků bakalářské kombinované čeština FT
2901T027 Chemie potravin a bioaktivních látek navazující prezenční čeština FT
2808V009-E Chemistry and Materials Technology doktorské kombinované angličtina FT
2808V009-E Chemistry and Materials Technology doktorské prezenční angličtina FT
3902R052 Informační a řídicí technologie bakalářské kombinované čeština FAI
3902R052 Informační a řídicí technologie bakalářské prezenční čeština FAI
1802T007 Informační technologie navazující kombinované čeština FAI
1802T007 Informační technologie navazující prezenční angličtina FAI
1802T007 Informační technologie navazující prezenční čeština FAI
3902R057 Informační technologie v administrativě bakalářské prezenční čeština FAI
3902T048 Integrované systémy v budovách navazující prezenční angličtina FAI
3902T048 Integrované systémy v budovách navazující prezenční čeština FAI
3902R065 Inteligentní systémy s roboty bakalářské kombinované čeština FAI
3902R065 Inteligentní systémy s roboty bakalářské prezenční čeština FAI
3902V023 Inženýrská informatika doktorské kombinované angličtina FAI
3902V023 Inženýrská informatika doktorské kombinované čeština FAI
3902V023 Inženýrská informatika doktorské prezenční angličtina FAI
3902V023 Inženýrská informatika doktorské prezenční čeština FAI
2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí navazující kombinované čeština FT
2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí navazující prezenční čeština FT
2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí bakalářské kombinované čeština FT
2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí bakalářské prezenční čeština FT
2808T019 Inženýrství polymerů navazující kombinované čeština FT
2808T019 Inženýrství polymerů navazující prezenční čeština FT
3201T007 Konstrukce technologických zařízení navazující prezenční čeština FT
6208R038-EP Management a ekonomika bakalářské kombinované čeština FaME
6208R038-MV Management a ekonomika bakalářské kombinované čeština FaME
6208R038 Management a ekonomika bakalářské kombinované čeština FaME
6208R038 Management a ekonomika bakalářské prezenční čeština FaME
6208R038-MV Management a ekonomika bakalářské prezenční čeština FaME
6208R038-EP Management a ekonomika bakalářské prezenční čeština FaME
6208V038 Management a ekonomika doktorské kombinované čeština FaME
6208V038 Management a ekonomika doktorské prezenční čeština FaME
6208T115 Management a marketing navazující kombinované čeština FaME
6208T115 Management a marketing navazující prezenční čeština FaME
6208T115-DM Management a marketing, specializace Design management navazující kombinované čeština FaME
6208T115-DM Management a marketing, specializace Design management navazující prezenční čeština FaME
6208R038-E Management and Economics bakalářské prezenční angličtina FaME
6208V038 Management and Economics doktorské kombinované angličtina FaME
6208V038-E Management and Economics doktorské prezenční angličtina FaME
6208T115-E Management and Marketing navazující prezenční angličtina FaME
6208T178 Management ve zdravotnictví navazující kombinované čeština FaME
8206T037-E Marketing Communications navazující prezenční angličtina FMK
8206T037 Marketingové komunikace navazující kombinované čeština FMK
8206T037 Marketingové komunikace navazující prezenční čeština FMK
8206R037 Marketingové komunikace bakalářské kombinované čeština FMK
8206R037 Marketingové komunikace bakalářské prezenční čeština FMK
3911T011 Materiálové inženýrství navazující prezenční čeština FT
3911R011 Materiálové inženýrství bakalářské prezenční čeština FT
8206V102 Multimédia a design doktorské kombinované čeština FMK
8206V102 Multimédia a design doktorské prezenční čeština FMK
8206T102-OB Multimédia a design - Design obuvi navazující prezenční čeština FMK
8206R102-OB Multimédia a design - Design obuvi bakalářské prezenční čeština FMK
8206T102-OD Multimédia a design - Design oděvu navazující prezenční čeština FMK
8206R102-OD Multimédia a design - Design oděvu bakalářské prezenční čeština FMK
8206T102-DS Multimédia a design - Design skla navazující prezenční čeština FMK
8206R102-DS Multimédia a design - Design skla bakalářské prezenční čeština FMK
8206T102-DD Multimédia a design - Digitální design navazující prezenční čeština FMK
8206R102-DD Multimédia a design - Digitální design bakalářské prezenční čeština FMK
8206T102-GD Multimédia a design - Grafický design navazující prezenční čeština FMK
8206R102-GD Multimédia a design - Grafický design bakalářské prezenční čeština FMK
8206T102-DE Multimédia a design - Produktový design navazující prezenční čeština FMK
8206R102-DE Multimédia a design - Produktový design bakalářské prezenční čeština FMK
8206T102-PT Multimédia a design - Prostorová tvorba navazující prezenční čeština FMK
8206R102-PT Multimédia a design - Prostorová tvorba bakalářské prezenční čeština FMK
8206T102-PD Multimédia a design - Průmyslový design navazující prezenční čeština FMK
8206R102-PD Multimédia a design - Průmyslový design bakalářské prezenční čeština FMK
8206T102-RF Multimédia a design - Reklamní fotografie navazující prezenční čeština FMK
8206R102-RF Multimédia a design - Reklamní fotografie bakalářské prezenční čeština FMK
8206V102-E Multimedia and Design doktorské kombinované angličtina FMK
8206V102-E Multimedia and Design doktorské prezenční angličtina FMK
3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály doktorské kombinované čeština UTB
3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály doktorské prezenční čeština UTB
3942V006 Nanotechnology and Advanced Materials doktorské kombinované angličtina UTB
3942V006 Nanotechnology and Advanced Materials doktorské prezenční angličtina UTB
3909V013 Nástroje a procesy doktorské kombinované čeština FT
3909V013 Nástroje a procesy doktorské prezenční čeština FT
7310R250 Německý jazyk pro manažerskou praxi bakalářské prezenční čeština FHS
7401R012 Ochrana obyvatelstva bakalářské kombinované čeština FLKŘ
7401R012 Ochrana obyvatelstva bakalářské prezenční čeština FLKŘ
3909R011 Ovládání rizik bakalářské kombinované čeština FLKŘ
3909R011-VL Ovládání rizik bakalářské kombinované čeština FLKŘ
3909R011 Ovládání rizik bakalářské prezenční čeština FLKŘ
3909R011-VL Ovládání rizik bakalářské prezenční čeština FLKŘ
7501V008 Pedagogika doktorské kombinované čeština FHS
7501V008 Pedagogika doktorské prezenční čeština FHS
7501T010 Pedagogika předškolního věku navazující kombinované čeština FHS
7501T010 Pedagogika předškolního věku navazující prezenční čeština FHS
7501T010 Pedagogika předškolního věku čeština FHS
3902T045 Počítačové a komunikační systémy navazující kombinované čeština FAI
3902T045 Počítačové a komunikační systémy navazující prezenční čeština FAI
6208T085 Podniková ekonomika navazující kombinované čeština FaME
6208T085 Podniková ekonomika navazující prezenční čeština FaME
6208T085-CR Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu navazující kombinované čeština FaME
6208T085-CR Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu navazující prezenční čeština FaME
2808T019-E Polymer Engineering navazující prezenční angličtina FT
2808R010 Polymerní materiály a technologie bakalářské kombinované čeština FT
2808R010 Polymerní materiály a technologie bakalářské prezenční čeština FT
5341R007 Porodní asistentka bakalářské prezenční čeština FHS
8204T024 Produkce navazující prezenční čeština FMK
8204R024 Produkce bakalářské prezenční čeština FMK
6208T116 Průmyslové inženýrství navazující kombinované čeština FaME
6208T116 Průmyslové inženýrství navazující prezenční čeština FaME
3904R031 Řízení environmentálních rizik bakalářské prezenční čeština FLKŘ
3911T023 Řízení jakosti navazující kombinované čeština FT
3911T023 Řízení jakosti navazující prezenční čeština FT
6209R034 Řízení výroby a kvality bakalářské kombinované čeština FaME
6209R034 Řízení výroby a kvality bakalářské prezenční čeština FaME
7502T011 Sociální pedagogika navazující kombinované čeština FHS
7502T011 Sociální pedagogika navazující prezenční čeština FHS
7502T011 Sociální pedagogika čeština FHS
7502T011 Sociální pedagogika čeština FHS
7502R011 Sociální pedagogika bakalářské kombinované čeština FHS
7502R011 Sociální pedagogika bakalářské prezenční čeština FHS
3902R031 Softwarové inženýrství bakalářské prezenční čeština FAI
3201R001 Technologická zařízení bakalářské kombinované čeština FT
3201R001 Technologická zařízení bakalářské prezenční čeština FT
2901R026 Technologie a řízení v gastronomii bakalářské kombinované čeština FT
2901R026 Technologie a řízení v gastronomii bakalářské prezenční čeština FT
2808V006 Technologie makromolekulárních látek doktorské kombinované čeština FT
2808V006-CJ Technologie makromolekulárních látek doktorské kombinované čeština FT
2808V006 Technologie makromolekulárních látek doktorské prezenční čeština FT
2901T013 Technologie potravin navazující kombinované čeština FT
2901T013 Technologie potravin navazující prezenční čeština FT
2901V013 Technologie potravin doktorské kombinované čeština FT
2901V013 Technologie potravin doktorské prezenční čeština FT
2901T031 Technologie tuků, detergentů a kosmetiky navazující kombinované čeština FT
2901T031 Technologie tuků, detergentů a kosmetiky navazující prezenční čeština FT
2901R029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů bakalářské kombinované čeština FT
2901R029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů bakalářské prezenční čeština FT
2808V006-E Technology of Macromolecular Compounds doktorské kombinované angličtina FT
2808V006-E Technology of Macromolecular Compounds doktorské prezenční angličtina FT
3909V013-E Tools and Processes doktorské kombinované angličtina FT
3909V013-E Tools and Processes doktorské prezenční angličtina FT
6202R049 Účetnictví a daně bakalářské kombinované čeština FaME
6202R049 Účetnictví a daně bakalářské prezenční čeština FaME
7504T077 Učitelství informatiky pro střední školy navazující prezenční čeština FAI
7504R253 Učitelství odborných předmětů pro SŠ bakalářské kombinované čeština FHS
7531R001 Učitelství pro mateřské školy bakalářské kombinované čeština FHS
7531R001 Učitelství pro mateřské školy bakalářské prezenční čeština FHS
7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterské prezenční čeština FHS
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj navazující kombinované čeština FaME
6202T065-FK Veřejná správa a regionální rozvoj navazující kombinované čeština FaME
6202T065-FK Veřejná správa a regionální rozvoj navazující prezenční čeština FaME
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj navazující prezenční čeština FaME
6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářské kombinované čeština FaME
6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářské prezenční čeština FaME
5341R009 Všeobecná sestra bakalářské kombinované čeština FHS
5341R009 Všeobecná sestra bakalářské prezenční čeština FHS
3201T008 Výrobní inženýrství navazující kombinované čeština FT
3201T008 Výrobní inženýrství navazující prezenční čeština FT
5345R031 Zdravotně sociální pracovník bakalářské kombinované čeština FHS
5345R031 Zdravotně sociální pracovník bakalářské prezenční čeština FHS