Obory

Číslo oboru Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Vyučovací jazyk Fakulta
7401R012 Ochrana obyvatelstva bakalářské kombinované čeština FLKŘ
7401R012 Ochrana obyvatelstva bakalářské prezenční čeština FLKŘ