Ostatní kurzy CŽV - neakreditované

C

Customer Relationship Management – CRM (Řízení vztahů se zákazníky)

D

Diverzitní komunikace

E

Elektromagnetická kompatabilita pro průmyslovou praxi

H

Hospodaření nepodnikatelských organizací   

I

Investování na peněžních a kapitálových trzích 

Inteligentní elektroinstalace KNX 

Islám a ošetřování pacienta

K

Kalkulace nákladů - Jak přesně spočítat náklady na výkony firmy 

Kurz pro začínající správce podnikových počítačových sítí 

Kurz čínského jazyka a kultury pro veřejnost

Komunikiace s pozůstalými

 M

Marketing služeb 

Management značky

Moderní trendy v diabetologii z pohledu sestry

N

Nové marketingové trendy a jejich využití v podnikatelské praxi 

Nákladový management - Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení   

 O

Obchodní vyjednávání 

Optimální zvládání náročných komunikačních situací zdravotníka s pacientem 

P

Public relations 

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

Průmyslové inženýrství 

První pomoc pro praxi

Pedagogické vedení studentů v klinické praxi

R

Reforma účetnictví v oblasti veřejných financí  

Regionální a místní rozvoj České republiky 

Řízení lidských zdrojů a konkurenceschopnost podniku

S

Společenská odpovědnost organizací a manažerská etika 

Strukturální fondy EU 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace – informační technologie 

Specifika práce s cizinci

T

Technologie www 

Z

Základy financí pro nefinanční manažery 

Základy účetnictví (účetnictví pro nefinanční manažery)  

Začínáme s digitální fotografií 

Základy práce s databázemi