Ostatní kurzy CŽV - neakreditované

A

Analýza a řízení rizik ve firemní praxi

C

Customer Relationship Management – CRM (Řízení vztahů se zákazníky)

E

Elektromagnetická kompatabilita pro průmyslovou praxi

F

Finanční gramotnost pro začátečníky

Finanční gramotnost pro pokročilé

H

Hospodaření nepodnikatelských organizací   

I

Investování na peněžních a kapitálových trzích 

Inteligentní elektroinstalace KNX

K

Kalkulace nákladů - Jak přesně spočítat náklady na výkony firmy 

Kurz pro začínající správce podnikových počítačových sítí 

Kurz čínského jazyka a kultury pro veřejnost

M

Marketing služeb 

Management značky

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

N

Nové marketingové trendy a jejich využití v podnikatelské praxi

Nákladový management - Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení

 O

Obchodní vyjednávání

Obchodní gramotnost - obrana proti nekalým praktikám marketingu a obchodu

P

Public relations 

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

Průmyslové inženýrství

Pedagogické vedení studentů v klinické praxi

R

Reforma účetnictví v oblasti veřejných financí

Řízení informačních a právních rizik ve firemní praxi

Řízení lidských zdrojů a konkurenceschopnost podniku

S

Společenská odpovědnost organizací a manažerská etika 

Systém a možnosti využití Strukturálních fondů EU v programovém období 2014- 2020

T

Technologie www

Time management – jak na to?

V

Veřejná podpora a veřejné zakázky

Z

Základní techniky při řešení problémů

Základy financí pro nefinanční manažery

Základy účetnictví (účetnictví pro nefinanční manažery)

Začínáme s digitální fotografií 

Základy práce s databázemi