Podpora studia (knihovny, studovny)

Knihovna UTB ve Zlíně je veřejně přístupnou knihovnou. Své služby poskytuje zejména pedagogům a studentům UTB, ale i odborné veřejnosti. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, kvalifikační práce, ale také prestižní elektronické informační zdroje (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy atd.). Profil fondu pokrývá potřeby UTB a je průběžně aktualizován. S rostoucí nabídkou studijních programů na UTB, roste počet vědeckých oborů, pro které knihovna zajišťuje odborné informační prameny. Knihovna sídlí v budově Univerzitního centra (U13). Součástí knihovny je 12 menších ústavních knihoven, v nichž se nacházejí fondy vědecké odborné literatury. Knihovna obsahuje odbornou literaturu především z oborů, které se studují na UTB, včetně vysokoškolských skript. Veškerá literatura je v on-line katalogu. Knihovna UTB neposkytuje ani nevlastní beletrii: romány, novely, uměleckou prózu, poezii nebo divadelní hry.

Knihovna – otvírací doba

Pondělí – čtvrtek 08:00 – 20:00
Pátek 08:00 – 18:00
Sobota 08:00 – 14:00

Kromě univerzitní knihovny mohou studenti využívat i Krajskou knihovnu Františka Bartoše s řadou poboček po celém Zlínsku, která je největší knihovnou ve Zlínském kraji (cca 450 000 dokumentů ve fondu).


se nachází přímo v areálu univerzity a kromě vlastního prodeje a tisku studijních materiálů nabízí také vazbu a tisk závěrečných prací studentů.

Studovna je součástí knihovny UTB ve Zlíně a sídlí rovněž v budově Univerzitního centra (U13). Nachází se zde více než 500 studijních míst a uživatelům je k dispozici 232 počítačů a dostatek dalších přípojných míst pro notebooky. Při své práci mohou uživatelé používat síťovou tiskárnu, kopírku a skener. UTB provozuje rovněž areálovou studovnu v Uherském Hradišti, v sídle Fakulty logistiky a krizového řízení.

Univerzitní studovna – otvírací doba

Pondělí – čtvrtek 08:00 – 20:00
Pátek 08:00 – 18:00
Sobota 08:00 – 14:00

Areálová studovna v Uherském Hradišti – otvírací doba

Pondělí – čtvrtek 08:30 – 17:00
Pátek 08:30 – 15:00