Při zaměstnání

Číslo oboru Název oboru Stupeň získané kvalifikace Vyučovací jazyk Fakulta
7507R088 Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře bakalářské čeština FHS
3902T037 Automatické řízení a informatika navazující čeština FAI
3902V037 Automatické řízení a informatika doktorské angličtina FAI
3902V037 Automatické řízení a informatika doktorské čeština FAI
3902T039-TE Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující čeština FAI
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující čeština FAI
3902T039-MA Bezpečnostní technologie, systémy a management navazující čeština FAI
3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské čeština FAI
3902R039-PH Bezpečnostní technologie, systémy a management bakalářské čeština FAI
3911V040 Biomaterials and Biocomposites doktorské angličtina UTB
3911V040 Biomateriály a biokompozity doktorské čeština UTB
6202T010 Finance navazující čeština FaME
6202V010-E Finance doktorské angličtina FaME
6202V010 Finance doktorské čeština FaME
6202T010-FK Finance, specializace Finanční kontrola navazující čeština FaME
6202R071 Finanční řízení podniku bakalářské čeština FaME
2901V013-E Food Technology doktorské angličtina FT
2808V009 Chemie a technologie materiálů doktorské čeština FT
2901R018 Chemie a technologie potravin bakalářské čeština FT
2901R018-ML Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků bakalářské čeština FT
2808V009-E Chemistry and Materials Technology doktorské angličtina FT
3902R052 Informační a řídicí technologie bakalářské čeština FAI
1802T007 Informační technologie navazující čeština FAI
3902R065 Inteligentní systémy s roboty bakalářské čeština FAI
3902V023 Inženýrská informatika doktorské angličtina FAI
3902V023 Inženýrská informatika doktorské čeština FAI
2808T018 Inženýrství ochrany životního prostředí navazující čeština FT
2808R018 Inženýrství ochrany životního prostředí bakalářské čeština FT
2808T019 Inženýrství polymerů navazující čeština FT
6208R038 Management a ekonomika bakalářské čeština FaME
6208R038-MV Management a ekonomika bakalářské čeština FaME
6208R038-EP Management a ekonomika bakalářské čeština FaME
6208V038 Management a ekonomika doktorské čeština FaME
6208T115 Management a marketing navazující čeština FaME
6208T115-DM Management a marketing, specializace Design management navazující čeština FaME
6208V038 Management and Economics doktorské angličtina FaME
6208T178 Management ve zdravotnictví navazující čeština FaME
8206T037 Marketingové komunikace navazující čeština FMK
8206R037 Marketingové komunikace bakalářské čeština FMK
8206V102 Multimédia a design doktorské čeština FMK
8206V102-E Multimedia and Design doktorské angličtina FMK
3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály doktorské čeština UTB
3942V006 Nanotechnology and Advanced Materials doktorské angličtina UTB
3909V013 Nástroje a procesy doktorské čeština FT
7401R012 Ochrana obyvatelstva bakalářské čeština FLKŘ
3909R011 Ovládání rizik bakalářské čeština FLKŘ
3909R011-VL Ovládání rizik bakalářské čeština FLKŘ
7501V008 Pedagogika doktorské čeština FHS
7501T010 Pedagogika předškolního věku navazující čeština FHS
3902T045 Počítačové a komunikační systémy navazující čeština FAI
6208T085 Podniková ekonomika navazující čeština FaME
6208T085-CR Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu navazující čeština FaME
2808R010 Polymerní materiály a technologie bakalářské čeština FT
6208T116 Průmyslové inženýrství navazující čeština FaME
3911T023 Řízení jakosti navazující čeština FT
6209R034 Řízení výroby a kvality bakalářské čeština FaME
7502T011 Sociální pedagogika navazující čeština FHS
7502R011 Sociální pedagogika bakalářské čeština FHS
3201R001 Technologická zařízení bakalářské čeština FT
2901R026 Technologie a řízení v gastronomii bakalářské čeština FT
2808V006 Technologie makromolekulárních látek doktorské čeština FT
2808V006-CJ Technologie makromolekulárních látek doktorské čeština FT
2901T013 Technologie potravin navazující čeština FT
2901V013 Technologie potravin doktorské čeština FT
2901T031 Technologie tuků, detergentů a kosmetiky navazující čeština FT
2901R029 Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů bakalářské čeština FT
2808V006-E Technology of Macromolecular Compounds doktorské angličtina FT
3909V013-E Tools and Processes doktorské angličtina FT
6202R049 Účetnictví a daně bakalářské čeština FaME
7504R253 Učitelství odborných předmětů pro SŠ bakalářské čeština FHS
7531R001 Učitelství pro mateřské školy bakalářské čeština FHS
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj navazující čeština FaME
6202T065-FK Veřejná správa a regionální rozvoj navazující čeština FaME
6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářské čeština FaME
5341R009 Všeobecná sestra bakalářské čeština FHS
3201T008 Výrobní inženýrství navazující čeština FT
5345R031 Zdravotně sociální pracovník bakalářské čeština FHS