Přihláška 2017/2018

Univerzita třetího věku srdečně zve všechny seniory, kteří mají zájem prožít část svého volného času ve společnosti pozitivních lidí a zároveň získat nové zajímavé poznatky a dovednosti :-).

Přihlášky přijímáme až do začátku výuky - pokud již není naplněna kapacita zvoleného oboru.

Zápis spojený s informační schůzkou nových studentů U3V : 19.9.2017

Základní kurz U3V (přednášky):19.9. v 9.30 hod, m.č. O110 v přízemí FaME, Mostní ul. 5139, Zlín

Práce s počítačem (1.ročník): 19.9. ve 14.00 hod, m.č. O110 v přízemí FaME, Mostní ul. 5139, Zlín

Přihláška U3V-1.r. 2017-18.pdf;
Přihláška U3V-1.r. 2017-18.docx

Program U3V - 1. ročník.pdfPřihláška U3V-Pokyny.pdf,  Účastnické příspěvky - 1.ročník U3V - 2017-18.pdf

Studovat lze ve Zlíně, v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a v Kroměříži. (více v záložce Nabídka studia).

Přihlášku ke studiu na U3V je možné podat i během prázdninových měsíců. Je možné ji poslat poštou, odevzdat osobně na vrátnici UTB (FaME na Mostní ul., rektorát na nám. TGM), akceptujeme i přihlášky zaslané elektronicky (v příloze mailové zprávy).

Obory U3V 2017-18.docx, Anotace oboru Člověk a zdraví.pdf

Přihláška k pokračování ve studiu U3V v r. 2017-18.pdf
Přihláška k pokračování ve studiu U3V v r. 2017-18.doc

Předběžné seznamy zapsaných.docx

Akademický rok 2016-17:

Anotace - FHS-antropologie-LS.docx

Přihláška k pokračování ve studiu U3V ve Zlíně 2016-17.pdf
Přihláška k pokračování ve studiu U3V ve Zlíně 2016-17.doc

Nové obory U3V 2016-17.pdf

Přehled oborů k pokračování ve studiu U3V s anotacemi najdete ve složce Nabídka studia.

Seznamy přihlášených 2016-17 (k 22.8.2016/- jsou průběžně aktualizovány):

Seznam PC-2.r.-2016-17.pdf
Seznam PC-nastavbové kurzy 2016-17.pdf
Seznam Digi-f.2016-17.pdf