Programy CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných SP

Bakalářské studijní programy

  • Ekonomika a management - st. obor. Management a ekonomika
  • Hospodářská politika a správa - st. obor. Účetnictví a daně
                                                     - st. obor Veřejná správa a regionální rozvoj
  • Systémové inženýrství a informatika - st. obor Řízení výroby a kvality

- více naleznete na http://www.utb.cz/fame/chci-studovat/celozivotni-vzdelavani

  • Mediální a komunikační studia - st. oobor Marketingové komunikace

- více naleznete na http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/jak-si-rozsirim-vzdelani

Navazující magistreské studijní programy

- více naleznete na http://www.utb.cz/fame/chci-studovat/celozivotni-vzdelavani

Ostatní