Rozvrhy

Akademický rok 2017-2018 - výuka od ledna 2018:

Ateliérová praktika (kresba, malba, modelování - lektor dr.Bahulová): 4.1., 18.1., kreslírna U42-253. Letní semestr: 1.2.2018 - společné lekce: 8:15-10.00 - perspektiva pro začátečníky. 10:15-12:00 - barvy a komiks pro pokročilé. Místo: posl.201-U41, Štefánikova ul. Rozvrh pro letní semestr: VV-LS2018_ rozvrh.doc

Fenomén Baťa/ architektura města Zlín: 18.1.2018 - exkurze budova LCFT.  1.2.2018, 14:00 hod - lekce s Ing.Arch. Bergmannem, uč. 540-U13, rektorát - nám.TGM 5555. Rozvrh pro letní semestr: FB-Architektura-LS2018.doc

Pohybové aktivity /TV - cvičení v tělocvičně na Jižních Svazích: od po 15.1.2018

Dějiny kultury:1. přednáška v r. 2018 - středa 24.1.2018 ve 14.00 h. posl. U44-218

Člověk a zdraví:přednášky ve čtvrtky 11.1.2018 (sudý týden) - ve 14.00 h, 18.1.2018 (lichý týden) - v 10.00 h, 25.1. ve 14.00 h, 1.2. v 10.00 h. Změna místa: posl. U2-121 (u vrátnice budovy U2-Fame). V letním semestru bude navazující výuka "Antropologie - Vybrané kapitoly z historie lékařství v kontextu biologické antropologie" s doc. Cichou probíhat v jedné skupině pouze v sudé týdny, 14-16 h, v posl. 13-131, v přízemí rektorátu, příp. 18-106. Rozvrh pro letní semestr 2018: ČaZ-Antropologie-LS2018.docx

Člověk, stát a právo:přednášky ve středy 10.1.2018, 24.1., ve 14.00 h, posl. U2-O110. Další termíny v letním semestru: ve středy od 21.2., ve  14.00 h, posl. U13-131 (v budově rektorátu na nám. TGM)

Základní kurz:přednášky od středy17.1.2018 (lichý týden) ve 14.00 h, posl. U2-O110. Od 31.1. bude výuka probíhat v posl. 13-131 (budova knihovny a rektorátu)

Kosmetika:přednášky od út. 16.1.2018 ve 14.00 h, posl. U15-114

Ateliérová praktika (kresba, malba, modelování): 4.1., 18.1., kreslírna U42-253

Výtvarná tvorba pro pokročilé: 15.1.2018, 29.1.2018, 15.00h, kreslírna U42-253

Digitální fotografie, letní semestr: 5.2.2018, 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.

Akademický rok 2017-2018

Rozvrh a témata přednášek Základního kurzu: rozvrhZ_ZS_2017-18-1.doc

Výuka v akademickém r. 2017-2018 začíná od 2.10.2017 (u některých skupin angličtiny a fotografie již během září). Rozvrhy jsou dělené na sudé a liché týdny. Týden 2.- 6.10.2017 je sudý.

Termíny a místa výuky všech oborů U3V ve Zlíně: Termíny výuky U3V 2017-18.docx

Posluchači zapsaní k 25.9.: Seznamy - přednášky aTV.docx

Výuka kresba-malba (Z.Bahulová): začátek společnou přednáškou 5.10., rozdělení do skupin: VV-KRESBA-program-začátečníci_2017.doc; VV-KRESBA-program-pokročilí_2017.doc; VV-Kresba z.b. - návrh skupin.doc

Pohybové aktivity - cvičení pro seniory na připravujeme jako řádný obor na celý akademický rok, termíny ještě nejsou určené (dopoledne pondělí příp. středa příp. čtvrtek).

Angličtina pro seniory - pro velký zájem ještě není dokončena příprava rozvrhu

Akademický rok 2016-2017

Výuka v lednu a v letním semestru 2017:

Pohybové aktivity ("Pohni kostrou"): 
Letní semestr 2017: v pondělí od 10.00 h, ve čtvrtek od 10.00 h, začátek 6. února.
Ve čtvrtek 26.1. - v 11 hodin - lekce "na vyzkoušení" pro každého, kdo má zájem. Místo: tělocvična v budově U5-FAI na Jižních Svazích.

Výuka práce s PC (Ing. Marcaník, Ing. Šustek): podle domluvy s učiteli se bude plynule pokračovat ve střídání skupin po 14 dnech, v týdnu po Novém roce začíná výuka skupin "sudý týden".

Přednáškové obory: pro přednáškové obory platí termíny sudé-liché týdny stejně jako v podzimních měsících (první týden v lednu 2.1.-6.1.2017 je lichý, týden 9.1.-13.1. je sudý - viz plánovací kalendáře).

Člověk a zdraví (dr.Snopek): 11.1.2017,  učebna 310/U10, 14.00 h. Další výuka (letní semestr) navazuje kurzem Filozofie a etika (doc. Kutnohorská) vždy v úterý v sudý týden, Dopoledne ! (mezi 9-12 hod), od 7. února 2017

Člověk, stát a právo (dr.Šnédar, výuka ve Zlíně): 11.1.2017, posluchárna č. O127/U2, 14.00 h, další výuka vždy ve středu v sudý týden

Antropologie (dr.Skaupská): 12.1.2017, posluchárna č. O110/U2, 14.00 h. Další výuka (letní semestr) navazuje kurzem Etnologie (doc. Cichá) vždy ve čtvrtek v sudý týden, O110/U2, 14.00 h. Antropologie-Etnologie_LS-2016-17.docx

Fenomén Baťa (Ing.Culík-Končitíková): 12.1.2017, učebna č. 427/U2, 14.00 h

Kvalita a bezpečnost potravin: od 17.1.2017, posluchárna č. 131/U13 - budova rektorátu a knihovny UTB, nám.TGM 5555, 14.00-16:00 h, KBP_LS-2016-17.pdf

Základní kurz U3V - 1.ročník (přednášky): 18.1.2017, posluchárna č. 131/U13 - budova rektorátu a knihovny UTB, nám. TGM 5555,  14:00-16:00 hod

Dějiny kultury (dr. Göttlichová): středa v sudé týdny 14.00-16.00,  posl. 215-U44 (budova FMK, Štefánikova ul.), začátek letního semestru: 8.2.2017.

Anglický jazyk (Mgr.Macků-Mgr.Šnédarová): v pá 27.1.2017 - výuka skupin "sudý týden", v pá 3.2. - výuka skupin "lichý týden", učebna 161/U13.

Člověk, stát a právo (výuka na FLKŘ v Uh.Hradišti): 4.1.2017,

Příspěvek účastníka na studium (na akademický rok) U3V: Vlozne 2016-17.pdf

Pohybové aktivity pro posluchače U3V:

- cvičení v tělocvičně na Jižních Svazích (v zimním i v letním semestru).

Termíny: pondělí v 10:00 h, středa v 11:15 h, ve čtvrtek v 10:00 h. Začátek 24. 10. 2016.

Cvičení je určeno výhradně pro posluchače U3V (s příspěvkem 300,- kč na semestr).

Zápis: osobně zapsat do záznamového archu na vrátnici U2 anebo na U13.

ROZVRHY NA ZIMNÍ  SEMESTR 2016:

Angličtina pro seniory: skupin, termíny výuky: Angličtina 2016-17 - skupiny.docx

Základní kurz /1.ročník přednáškových oborů: středy liché týdny, 14-16 hodin, posl. 0110-U2 (budova FaME Mostní ul. 5139), 1. přednáška 12. 10. 2016

Člověk a zdraví (PhDr. Snopek - Krizová intervence/první pomoc): úterý sudé týdny, 14-16 hodin, uč. 319-U10 (budova FHS nám. T. G. Masaryka 1279 - nad h.Garni), 1. přednáška 4. 10. 2016

Fenomén Baťa (Ing.Mgr. Končitíková): čtvrtky liché týdny, 14-16 hodin, uč. 427-U2 (budova FaME  Mostní ul. 5139), 1. přednáška 13. 10. 2016, Anotace - Fenomén Baťa.pdf

Dějiny umění (PaedDr. Göttlichová): středy sudé týdny, 14-16 hodin, posl. 218-U44 (budova FMK Štefánikova 2431), 1. přednáška 5. 10. 2016

Člověk, stát a právo (JUDr. Šnédar): středy sudé týdny, 14-16 hodin, posl. 0110-U2 (budova FaME Mostní ul. 5139), 1. přednáška 5. 10. 2016

Antropologie II (PhDr. Skarupská a kol. UPV, doc. Cichá): čtvrtky liché týdny, 14-16 hodin, posl. 0110-U2 (budova FaME Mostní ul. 5139), 1. přednáška 22. 9. 2016 (výjimečně sudý týden), 2. přednáška 29. 9. 2016, 3. přednáška 13.10. 2016

Kvalita a bezpečnost potraviin v domácnostech (kol. FT): úterý liché týdny, 14-16 hodin, posl. 0110-U2 (budova FaME Mostní ul. 5139), 1. přednáška 27. 9. 2016; rozvrh _KBP_ZS_.pdf

Ateliérová praktika - Kresba (Mg.A. Bahulová): čtvrtky, 4 skupiny, 8-17 hodin, termíny a obsah výuky, 1. lekce je společná výuka všech 4 skupin, 30. 9. 2016 (pátek), 12-14 hodin, posluchárna 201-U41 (budova FMK Štefánikova 2431)

Kaligrafie (M.A. Baroňová):
1. ročník - pátky liché týdny, 10-12 hodin, učebna 211-U41 (budova FMK Štefánikova 2431), 1. lekce 30. 9. 2016
2. a 3. ročník - pátky sudé týdny, 10-12 hodin, učebna 211-U41 (budova FMK Štefánikova 2431), 1. lekce 7. 10. 2016

Digitální fotografie (Ing. BcA. Michal Fabian):
pondělí sudé týdny, 9-11 a 11-13 hodin, učebna 413-U2 (budova FaME Mostní ul. 5139), 1. lekce 17. 10. 2016. Program výuky: Digitální fotografie.pdf

Digitální fotografie (MgA. Michal Reichstäter):
Program  Photoshop - v případě dostatečného počtu studentů bude výuka ve středy 12-14 hod

Práce s počítačem:
Rozvrh výuky v ušebně 413-U2 včetně jmených seznamů (seznamy lze samozřejmě doplnit): Rozvrh413_zs2016-17.xlsx (aktualizováno 4.10. 16:00).

Archív 2015/2016

Archív 2014/2015

Archiv 2013/2014