Studijní oddělení

Kontakty na studijní oddělení jednotlivých fakult

Fakulta technologická E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Ing. Kateřina Sysalová studium@ft_utb_cz 005/U15 +420 57 603 1319
Fakulta managementu a ekonomiky E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Ing. Andrea Bartošíková studium@fame_utb_cz 211B/U2 +420 57 603 2352
Fakulta multimediálních komunikací E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Mgr. Hana Ponížilová studium@fmk_utb_cz 213/U4 +420 57 603 4214
Fakulta aplikované informatiky E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Eva Buchtová studium@fai_utb_cz 204/U51 +420 57 603 5052
Fakulta humanitních studií E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Ing. Pavla Lečbychová studium@fhs_utb_cz 234/U2 +420 57 603 2024
Fakulta logistiky a krizového řízení E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Ing. Věra Halabalová, Ph.D. studium@flkr_utb_cz 1.19/UH1 +420 57 603 2087