Co je CVT

Podle Směrnice rektora č. 22/2017 Organizační řád Rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je Centrum výpočetní techniky (CVT) jedním z odborných útvarů součásti Rektorát, který je účelovým zařízením k zajišťování provozu vysoké školy. Organizační uspořádání a konkrétní činnosti jsou popsány v článku 19 uvedené směrnice.

Mezi poskytované služby patří např. správa centrálního registru uživatelů, správa univerzitních informačních systémů (tedy těch, které využívají všechny součásti UTB), univerzitních databází a serverů, portálu, webových aplikací, správa a vydávání průkazů studentů/zaměstnanců, správa univerzitní počítačové sítě (drátové i bezdrátové) a elektronické pošty.

Kde nás najdete

Kanceláře zaměstnanců CVT se nachází v objektu U13 (nám. T. G. Masaryka 5555) ve 2. nadzemním podlaží, naproti vchodu do Knihovny UTB. 

Kontaktním místem pro veškeré požadavky uživatelů je Helpdesk CVT