Helpdesk CVT

Helpdesk pro uživatele (studenty a zaměstnance UTB)

Pokud máte problém a nevíte si rady, použijte prosím náš helpdeskový systém. O Vašem problému se tak dozvíme rychle, bude systémem zaznamenán a to včetně průběhu jeho řešení. Pro usnadnění jsme rozdělili problémové okruhy a zavedli srozumitelné e-mailové adresy, na které lze požadavky posílat.

e-mailová adresa ve kterých případech ji použít
portal@utb_cz pokud se problém týká univerzitního portálu
stag@utb_cz pokud se problém týká studijního informačního systému IS/STAG
sap@utb_cz pokud se problém týká ekonomického informačního systému SAP
prukaz@utb_cz pokud se problém týká průkazu zaměstnance nebo průkazu studenta
network@utb_cz pokud se problém týká počítačové sítě, uživatelského účtu, e-mailové pošty, IP adresy, DNS záznamu, souborového systému
wifi@utb_cz pokud se problém týká bezdrátové sítě WiFi (eduroam)
software@utb_cz pokud se problém týká uživatelského software (instalace, upgrade) a licencí
hardware@utb_cz pokud jste zaměstnancem součásti Rektorát a problém se týká kancelářské výpočetní techniky (tj. počítačů, monitorů, periferních zařízení) včetně řešení záručních i pozáručních reklamací
web@utb_cz pokud jste webmaster součásti a problém se týká webových stránek, zřízení webového prostoru; pokud chcete zveřejnit informaci v aktualitách UTB, musí být zveřejnění schváleno Odborem marketingu a komunikace tzn., že požadavek musí být zadán již se souhlasným stanoviskem uvedeného útvaru, jinak nebude informace uveřejněna
tvis@utb_cz pokud chcete zveřejnit informaci v televizích v objektu U13 nebo v televizích ve všech objektech univerzity; zveřejnění musí být schváleno Odborem marketingu a komunikace tzn., že požadavek musí být zadán již se souhlasným stanoviskem uvedeného útvaru, jinak nebude informace uveřejněna
rt@utb_cz pokud nic z výše uvedeného nevyhovuje nebo nevíte, do kterého okruhu problém zařadit

Názornější návod je Vám k dispozici zde [422 KiB] .