Centrální systém účtování a reprografické služby

Centrální systém účtování - KREDIT

Centrální systém účtování vznikl vzájemným propojením stravovacího informačního systému KREDIT a systému reprografických služeb (tisk, kopírování, skenování). Tím vzniklo jediné finanční konto uživatele, vedené v systému Kredit.

Prostřednictvím průkazu studenta (čipové karty) a konta v Kreditu lze bezhotovostně platit:

Detaily o kontech studentů, možnostech a formách nabíjení/vybíjení, řešení reklamací a blokování průkazů najdete v Rozhodnutí rektora č. 3/2009 [262 KiB].

Informace o stavu konta a provedených transakcích najdete zde, odkaz Historie účtu (pro zobrazení historie je nutno se do aplikace přihlásit uživatelským jménem a heslem UTB).

Reprografické služby

Tisk, kopírování a skenování (tzv. reprografické služby) jsou v lokalitách univerzity zajišťovány externí dodavatelskou společností a jsou součástí centrálního systému účtování - KREDIT.

Prostřednictvím průkazu studenta (čipové karty), terminálů a obslužného software SafeQ lze v areálech a objektech univerzity využívat několik multifunkčních zařízení.

Detaily o umístění jednotlivých zařízení, cenách služeb a obsluze zařízení najdete ve Směrnici kvestora č. 2/2009 [181 KiB] .

Přehled uskutečněných reprografických výstupů najdete na www adrese: