Portál UTB

Portál obecně

Portál je webová aplikace, která integruje různé informační systémy (je napojena na datové zdroje) a umožňuje uživateli přístup k různým údajům centralizovaně na jednom místě a pod jednou identitou - tedy pod jediným přihlášením.

S portálem je možné pracovat odkudkoliv, kde má uživatel k dispozici přijatelně rychlé internetové spojení.

Veškerý informační obsah je poskytován formou tzv. portletů, které jsou nativně vytvářeny pro IBM WebSphere Portal při dodržení předepsaného standardu JSR168.

… a v podmínkách UTB

Portál se nachází na adrese http://portal.utb.cz a je napojen na datové zdroje IS/STAG, SAP, dokumentový systém a jídelníček.

Bez přihlášení lze prohlížet údaje na vybraných záložkách (aktuality, veřejně dostupné informace z IS/STAG), vyhledávat v telefonním seznamu, podat elektronickou přihlášku ke studiu.

Po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla UTB se uživatelům podle jejich uživatelských rolí zobrazí další stránky na záložkách a/nebo nové záložky (Moje studium, Moje výuka, Zaměstnanec, Dokumenty …).

Záložka Přihlašovací údaje slouží studentům k nastavení nového hesla (po zadání rodného čísla budou přihlašovací údaje odeslány na soukromý e-mail) a záložka Změna hesla slouží uživatelům ke změně hesla.