Elektronická pošta (e-mail)

Upozornění

Pro studenty bakalářských a magisterských programů a pro zaměstnance a doktorandy, kterým již byli převedeny e-mailové schránky na Office 365, platí informace na cvt.utb.cz/office365

Obecné informace

Pravidla používání elektronické pošty na UTB ve Zlíně stanovuje Směrnice rektora č. 7/2017.

Každému studentovi a zaměstnanci UTB ve Zlíně je v okamžiku založení uživatelského jména a hesla UTB přiřazena e-mailová adresa ve formátu login@utb_cz, kde login je přidělené uživatelské jméno. Pro uživatele, jejichž e-mailová adresa byla zřízena před 1.3.2017 zůstává pro doručování pošty v platnosti také původní e-mailová adresa ve formátu login@xxx_utb_cz, kde xxx je označení součásti UTB, ke které daný uživatel organizačně přísluší – viz Seznam domén UTB pro doručování elektronické pošty

Studenti bakalářských a magisterských programů a někteří zaměstnanci a studenti doktorských programů mají e-mailové schránky převedeny na serveru Microsoft Exchange na službě Office 365. Ostatní zaměstnanci a studenti doktorských programů mají e-mailové schránky umístěné ještě na IMAP serveru UTB.

Přístup k e-mailové schránce na serveru Microsoft Exchange na Office 365

Každý uživatel má k dispozici poštovní schránku o velikosti 50 GB. Elektronická pošta je doplněná o kalendář a evidenci kontaktů a úkolů.

Přístup prostřednictvím webového portálu

Pro přihlášení ke službě Office 365 můžete použít libovolný z následujících odkazů:

Více informací naleznete na cvt.utb.cz/office365

Přístup prostřednictvím klientského programu

Pro přístup je možné použít libovolný e-mailový program podporující protokoly Microsoft Exchange nebo IMAP (např. Microsoft Outlook, Mozilla Thuderbird). Přístup pomocí protokolu POP3 je také možný, ale už se nedoporučuje.

Přístup k e-mailové schránce na serveru UTB

Maximální velikost přenášené zprávy s přílohou je 20 MB. Základní velikost e-mailové schránky je pro studenty 128 MB a pro zaměstnance 1 GB. V případě potřeby je možné velikost e-mailové schránky navýšit. Pro přístup ke schránce jsou podporovány protokoly IMAP a POP3.

E-mailová schránka je přístupná několika způsoby:

Návod a informace k použití webového rozhraní

 • Návod použití aplikace WebMail
 • Prostřednictvím webového rozhraní si můžete nastavit automatickou odpověď v případě nepřítomnosti, nebo nastavit přesměrování/přeposílání korespondence na jinou adresu.

Nastavení poštovních klientů

Nastavení odchozí pošty (SMTP)

Pro uživatele připojující se mimo síť UTB (např. z domova, ze služební cesty apod.) byl spuštěn experimentální server se službou SMTP, která umožňuje odesílání elektronické pošty, a to jak ze sítě UTB, tak mimo síť UTB, bez nutnosti změny nastavení poštovního klienta.

V klientském programu je třeba nastavit následující parametry:

 • server pro odchozí poštu (SMTP): smtpx.utb.cz
 • server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření - zapnout
 • použít stejné uživatelské jméno a heslo jako pro příchozí poštu
 • server pro odchozí poštu (SMTP) - port: 25
 • server pro odchozí poštu (SMTP) - typ šifrovaného připojení: TLS nebo STARTTLS

Další služby elektronické pošty

Informace k hromadným e-mailovým adresám jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele.

Na žádost zaslanou na Helpdesk CVT (network@utb_cz) lze poskytnout uživatelům následující služby:

 • navýšení kapacity e-mailové schránky,
 • založení elektronického mailing listu,
 • tzv. alias - založení jiného nebo alternativního názvu e-mailové adresy (např. pro projekty nebo registrovaná akademická doménová jména),
 • dočasné přesměrování na soukromý e-mail v případě ukončení studia nebo pracovního poměru.