Aktuality

Právní systém Beck-online

Právní informační systém Beck-online je k dispozici pro zaměstnance i studenty v plné verzi - ve všech dostupných modulech.
Je třeba se přihlásit na webových stránkách UTB a poté v sekci O univerzitě - Pro zaměstnance kliknout na odkaz Právní systém Beck-online. Pak již stačí kliknout na zelené tlačítko Přihlásit vpravo nahoře.

Zasílání elektronických výplatních lístků

Upozorňujeme všechny zaměstnance, že CVT již neprovádí při odesílání elektronických výplatních lístků kontrolu zaplnění e-mailových schránek uživatelů.
Podle platné Směrnice kvestora č. 8/2015 (účinnost od 1. 6. 2015), článku 4, odstavce 3, je povinností každého uživatele zajistit si dostatečný prostor své e-mailové schránky pro příjem zpráv.
V případě, že svůj elektronický výplatní lístek neobdržíte, můžete po zajištění dostatečného prostoru ve své e-mailové schránce (vyčištění si provedete sami) požádat o nové zaslání lístku na adrese helpdesku sap@utb_cz.

Průběh technického upgrade informačního systému SAP

V první etapě byl proveden upgrade vývojového systému BUV, od 2. do 17. 5. 2016 garanti testovali funkčnost systému podle testovacích scénářů.
Ve druhé etapě byl proveden upgrade testovacího systému BUT a od 6. do 17. 6. 2016 proběhlo další testování garanty modulů a doplňkových řešení.
Ve třetí etapě, kdy byl systém SAP zcela odstaven (25. až 29. 6. 2016), byl proveden upgrade produktivního systému BUP.
Čtvrtá etapa - podpora produktivního provozu - byla zahájena hned po dokončení celého upgrade a ukončena dne 31. 10. 2016.
Poslední pátou etapou bude podpora roční účetní závěrky za rok 2016, která bude ukončena 31. 3. 2017.