Aktuality

Právní systém Beck-online

Právní informační systém Beck-online je k dispozici pro zaměstnance i studenty v plné verzi - ve všech dostupných modulech.
Je třeba se přihlásit na webových stránkách UTB a poté v sekci O univerzitě - Pro zaměstnance kliknout na odkaz Právní systém Beck-online. V dialogovém okně PŘIHLÁSIT vpravo nahoře pak zvolte volbu VSTUP PŘES IP ADRESU.

Zasílání elektronických výplatních lístků

Upozorňujeme všechny zaměstnance, že CVT již neprovádí při odesílání elektronických výplatních lístků kontrolu zaplnění e-mailových schránek uživatelů.
Podle platné Směrnice kvestora č. 8/2015 (účinnost od 1. 6. 2015), článku 4, odstavce 3, je povinností každého uživatele zajistit si dostatečný prostor své e-mailové schránky pro příjem zpráv.
V případě, že svůj elektronický výplatní lístek neobdržíte, můžete po zajištění dostatečného prostoru ve své e-mailové schránce (vyčištění si provedete sami) požádat o nové zaslání lístku na adrese helpdesku sap@utb_cz.