Softwarové licence

Microsoft CAMPUS Agreement

Microsoft Campus Agreement (dále jen MCA) představuje roční licenční program na bázi předplatného, speciálně vytvořený pro vysokoškolské vzdělávací instituce, které chtějí standardizovat svou softwarovou platformu. 

V rámci této smlouvy je možné užívat na domácích počítačích zaměstnanců UTB následující software:

  1. Microsoft Windows (různé verze, Windows XP a novější)
  2. Microsoft Office (různé verze, MS Office XP a novější)
Je možný i přechod jak z nižší na vyšší verzi SW tak z vyšší na nižší verzi SW.
V rámci smlouvy MCA mají všichni zaměstnanci „Právo domácího užívání“ jako tzv. "Work at Home" - práce doma, nesmí být užívány pro soukromé/komerční účely. Licence nejsou trvalé, užití je povoleno jen po dobu trvání pracovně-právního vztahu s UTB. 
MS Windows lze instalovat pouze jako UPGRADE, nová PC a notebooky je nutno při nákupu vybavit operačním systémem, který vyhovuje podmínce užití jako základ pro Windows upgrade dle smlouvy MCA.

Pokud máte o licenci pro domácí použiti zájem, kontaktujte svého správce IT na dané fakultě/součásti UTB. Před obdržením licencí si přečtěte podmínky užití a potvrďte svým podpisem, že s nimi souhlasíte.

 

KMS Server

Server pro správu klíčů (Microsoft Key Management Server, dále jen KMS) je součástí řešení Microsoft Windows Volume Activation 2.0. Umožňuje aktivovat systémy Windows Vista a novější pomocí aktivačního kódu KMS. Je určen pouze pro OS pořízené prostřednictvím smlouvy MCA na UTB. Dále je možno aktivovat kancelářský balík Microsoft Office 2010 a 2013.

Veškeré aktivace je možno provádět pouze v rámci počítačové sítě UTB. Zkontrolujte nastavení času na počítači, který chcete aktivovat. Špatné nastavení času a časového pásma je častou chybou způsobující neúspěšnou aktivaci. Pokud aktivujete SW z vnitřních IP adres UTB (10.xxx.xxx.xxx) mělo by k aktivaci dojít automaticky. Pokud k aktivaci nedojde, postupujte dle návodu níže. Z veřejných IP adres k automatické aktivaci nedojde a je nutné vždy aktivovat dle návodu. Pokud SW aktivujete mimo síť UTB např. doma, je to možné pouze pomocí vzdáleného přístupu VPN.

KMS server běží na adrese: kms.utb.cz, na portu 1688.

Postup aktivace operačního systému pomocí KMS serveru

Spusťte příkazový řádek CMD s právy administrátora. Pro nastavení KMS serveru a aktivaci spusťte v příkazovém řádku následující příkazy:

cscript slmgr.vbs /skms kms.utb.cz
cscript slmgr.vbs /ato

Postup aktivace kancelářského balíku MS Office pomocí KMS serveru

Spusťte příkazový řádek CMD s právy administrátora. Nastavte cestu v příkazovém řádku na pracovní adresář MS Office. Pro MS Office 2010 je [číslo verze] 14 a pro MS Office 2013 je [číslo verze] 15.

Pro 32-bitový MS Office na 32-bitovém Windows:

CD \Program Files\Microsoft Office\Office[číslo verze]
cscript ospp.vbs /sethst:kms.utb.cz
cscript ospp.vbs /act

Pro 32-bitový MS Office na 64-bitovém Windows:

CD \Program Files (x86)\Microsoft Office\Office[číslo verze]
cscript ospp.vbs /sethst:kms.utb.cz
cscript ospp.vbs /act

Princip aktivace KMS

Příslušný software je aktivován na dobu 180 dní. Následně se pokouší komunikovat s KMS serverem každých 7 dní pro obnovení aktivace a opětovného nastavení na 180 dní. Jestliže se stroj nemůže spojit s KMS, nadále se o to pokouší každé dvě hodiny, až do úspěšného spojení. V případě že ke spojení s KMS serverem nedojde v průběhu 180 dnů ani jednou, stane se software nelicencovaným a dojde k upozornění uživatele na tuto skutečnost.

Uživatelé, kteří využili u výše definovaných softwarových produktů práva domácího užívání, mohou z domova aktivaci provádět pouze prostřednictvím vzdáleného přístupu VPN.

Při aktivaci Windows 7 a novější a Office 2010 a novější probíhá komunikace s aktivačním KMS serverem na portu 1688. Pokud používáte firewall je nutné tento port otevřít a operační systém Windows musí být aktualizován, jinak nedojde k aktivaci. Tato možnost aktivace nefunguje v případě instalace Office 2010 nebo 2013 na starší verzi Windows XP. Pro užívání Office 2010 a novější je třeba instalovat operační systém Windows 7 a novější.