Bakalářské studijní programy

Bakalářské studijní programy připravují studenta pro využití teoretických znalostí a praktických dovedností ve zvoleném povolání a ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářská práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.), standardní doba studia je 3 roky.

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk Místo studia
3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management prezenční čeština Zlín
3902R039 Bezpečnostní technologie, systémy a management kombinovaná čeština Zlín
3902R039-PH Bezpečnostní technologie, systémy a management kombinovaná čeština Praha
3902R052 Informační a řídicí technologie prezenční čeština Zlín
3902R052 Informační a řídicí technologie kombinovaná čeština Zlín
3902R052 Informační a řídicí technologie prezenční angličtina Zlín
3902R057 Informační technologie v administrativě prezenční čeština Zlín
3902R031 Softwarové inženýrství prezenční čeština Zlín
3902R065 Inteligentní systémy s roboty prezenční čeština Zlín
3902R065 Inteligentní systémy s roboty kombinovaná čeština Zlín