Časový plán výuky

Časový plán výuky pro akademický rok 2017/18
- schválený AS FAI dne 3. 4. 2017.

Časový plán výuky pro akademický rok 2016/17
- schválený AS FAI dne 14. 3. 2016.

Časový plán výuky pro akademický rok 2015/16
- schválený AS FAI dne 23. 3. 2015.