Kombinované studium

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
3902V037 Automatické řízení a informatika kombinované čeština
3902V023 Inženýrská informatika kombinované čeština