Možnosti studia na FAI

Fakulta aplikované informatiky nabízí vzdělávání ve všech třech stupních vysokoškolského studia ve studijním programu Inženýrská informatika.

Průvodce pro prváky pro akademický rok 2016/17

Podmínky pro přijetí do akademického roku 2017/18:
Přijímací řízení do bakalářského studia - přihlášky do druhého kola přijímacího řízení lze podávat do 10. 9. 2017

POZOR! Přijďte k nám studovat bakalářský studijní program a získejte po zimním semestru mimořádné stipendium 10 000.- Kč za vynikající studijní výsledky!

Přijímací řízení do magisterského studia - přihlášky do druhého kola přijímacího řízení lze podávat do 10. 9. 2017

Přijímací řízení do doktorského studia - přihlášky do 2. kola lze podávat do 31. 8. 2017

Přihlášky do všech stupňů studia lze podávat elektronicky na www.eprihlaska.utb.cz.

Grafické schéma s návazností jednotlivých oborů zobrazíte kliknutím na obrázek níže:

graf_schema_cz.jpg


Vysvětlivky:
P - prezenční studium, K- kombinované studium, IŘT a ISB je možno studovat v anglickém jazyce.