Navazující magisterské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy - v průběhu studia si student prohlubuje znalosti získané v rámci předešlého bakalářského studijního programu a rozvíjí je při řešení úloh, při kterých je nutný tzv. inženýrský přístup.
Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul „inženýr“ (ve zkratce Ing.), standardní doba studia je 2 roky.

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
3902T037 Automatické řízení a informatika prezenční čeština
3902T037 Automatické řízení a informatika kombinovaná čeština
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management prezenční čeština
3902T039-MA Bezpečnostní technologie, systémy a management prezenční čeština
3902T039-TE Bezpečnostní technologie, systémy a management prezenční čeština
3908T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management prezenční angličtina
3902T039 Bezpečnostní technologie, systémy a management kombinovaná čeština
3902T039-MA Bezpečnostní technologie, systémy a management kombinovaná čeština
3902T039-TE Bezpečnostní technologie, systémy a management kombinovaná čeština
1802T007 Informační technologie prezenční čeština
1802T007 Informační technologie kombinovaná čeština
1802T007 Informační technologie prezenční angličtina
3902T048 Integrované systémy v budovách prezenční čeština
3902T048 Integrované systémy v budovách prezenční angličtina
3902T045 Počítačové a komunikační systémy prezenční čeština
3902T045 Počítačové a komunikační systémy kombinovaná čeština
7504T077 Učitelství informatiky pro střední školy prezenční čeština