Prezenční studium

Číslo oboru Název oboru Forma studia Vyučovací jazyk
3902V037 Automatické řízení a informatika prezenční čeština
3902V023 Inženýrská informatika prezenční čeština