Studijní plány

Studijní plány pro akademický rok 2017/18

Aktualizováno 4.7.2017

Studijní plány v IS/STAG


Pro zobrazení podrobností o konkrétním předmětu v IS STAG zadejte do následujícího pole jeho zkratku a klikněte na "Sylabus"


Bakalářské studium

Inženýrská informatika (B3902)
obor: Informační a řídicí technologie (3902R052)
forma: prezenční, kombinovaná
obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management (3902R039)
forma: prezenční, kombinovaná
obor: Informační technologie v administrativě (3902R057)
forma: prezenční
obor: Softwarové inženýrství (3902R031)
forma: prezenční
obor: Inteligentní systémy s roboty (3902R065)
forma: prezenční, kombinovaná

Inženýrská informatika - studium v angličtině (B3902)
obor: Informační a řídicí technologie (3902R052)
forma: prezenční

Příloha č.1 - Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu v prezenční formě studia a pravidla pro jeho zápis (studijní obory BTSM a IŘT)
Příloha č.2 - Sportovní aktivity, jejich výuka a podmínky pro zápis
Příloha č.3 - Způsob výuky angličtiny, seznam kurzů a počet kreditů k výuce angličtiny a pro celé bakalářské studium oboru ITA
Příloha č.4, 4a-NJ, 4b-RJ, 4c-SJ - Způsob výuky druhého cizího jazyka, seznam kurzů a počet kreditů pro obor ITA
Příloha č.5 - Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu v kombinované formě studia
Příloha č.6 - Seznam volitelných předmětů FAI
Příloha č.7 - Modulární výuka UTB

Navazující magisterské studium

Inženýrská informatika (N3902)
obor: Automatické řízení a informatika (3902T037)
forma: prezenční, kombinovaná
obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management (3902T039)
- zaměření technické
forma: prezenční , kombinovaná
- zaměření manažerské
forma: prezenční , kombinovaná
obor: Informační technologie (1802T007)
forma: prezenční , kombinovaná
obor: Integrované systémy v budovách (3902T048)
forma: prezenční
obor: Počítačové a komunikační systémy (3902T045)
forma: prezenční, kombinovaná
obor: Učitelství informatiky pro střední školy
(7504T077)
forma: prezenční

Inženýrská informatika - studium v angličtině (B3902)
obor: Informační technologie (1802T007)
forma: prezenční
obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management (3902T039)
- zaměření technické
forma: prezenční
- zaměření manažerské
forma: prezenční
obor: Integrované systémy v budovách (3902T048)
forma: prezenční