Uplatnění absolventů

Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání ve třech navazujících stupních, bakalářském, magisterském a doktorském. Vzdělávací činnost fakulty zahrnuje inženýrské oblasti informačních, řídicích a bezpečnostních technologií. Absolventi kteréhokoliv stupně jsou erudováni v teoretických, technických a technologických, ekonomických a pedagogických předmětech v intencích moderního evropského pojetí. Pro absolventy se nalézá široké spektrum uplatnění od provozních technologů, přes vedoucí a řídící funkce až k samostatné podnikatelské nebo vědecké činnosti.