Vzorové testy a okruhy k přijímací zkoušce

Vzor písemného testu přijímací zkoušky pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika,

Pro studijní obor Informační technologie v administrativě bude přijímací test z obecných studijních předpokladů a informatiky:

Doporučená literatura z informatiky

  • Klimeš, Skalka a spol - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách, 2008. ENIGMA
  • Vaníček, Jiří a kolektiv. Teoretické základy informatiky. Alfa, 2007.
  • Petr Kmoch. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. ComputerPress. 2004.
  • Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky - 1. a 2. díl . Sokrates, 2011.
  • www.osp-testy.cz

Obecná strategie pri řešení testu

Informace a rady jak nejlépe zvládnout test naleznete zde...