Vzorové testy a okruhy k přijímací zkoušce

 Vzor písemného testu přijímací zkoušky pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika, studijní obor Informační technologie v administrativě  


ke stažení zde...

Doporučená literatura z informatiky  
  • Klimeš, Skalka a spol - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách, 2008. ENIGMA
  • Vaníček, Jiří a kolektiv. Teoretické základy informatiky. Alfa, 2007.
  • Petr Kmoch. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. ComputerPress. 2004.
  • Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky - 1. a 2. díl . Sokrates, 2011.
  • www.osp-testy.cz
 Obecná strategie pri řešení testu  

Informace a rady jak nejlépe zvládnout test naleznete zde...