Firemní spolupráce

Úzká spolupráce s průmyslovými podniky, firmami a společnostmi patří k prioritám Fakulty aplikované informatiky. Spolupráce s průmyslovými partnery je realizována různými formami.


Průmyslová rada
Za účelem užší spolupráce fakulty s průmyslovými podniky byla dne 15. 12. 2010 ustanovena Průmyslová rada. Členy rady jsou zástupci firem působící ve zlínském regionu, ale i mimo tento region. Cílem spolupráce je zejména reflektovat požadavky průmyslových partnerů ve studijních programech, navazovat spolupráci v oblasti smluvního výzkumu a také při řešení společných projektů. 


Spolupráce s firmami v oblasti studia
Studijní programy vytváří fakulta s ohledem na požadavky průmyslových partnerů s cílem dosáhnout odbornosti a dovednosti absolventů dle aktuálních požadavků trhu.
V průběhu čtvrtého ročníku probíhají odborné praxe studentů ve firmách. Další ukázkou úzkého propojení studia s praxí je tzv. expertní výuka, jejímž cílem je poskytnout studentům praktický pohled na studovanou problematiku. Pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia jsou organizovány přednášky vedené odborníky z praxe s cílem zvýšit zájem studentů o daný předmět a obor. Přednášky jsou vedeny zejména odborníky z firem, které sídlí ve Vědecko – technickém parku, jenž je součástí Fakulty aplikované informatiky. Přivítáme zájem odborníků z praxe o přednášky, ukázky praktických aplikací ve výuce, experimentů, laboratorních cvičení, aj., které bychom mohli začlenit do výuky jednotlivých předmětů.


Řešení úloh z průmyslové praxe
Potřebujete si pronajmout unikátní přistroj, jehož nákup by pro Vás představoval příliš velkou investici?

Potřebujete na novém produktu spolupracovat s výzkumným centrem?

Potřebujete tým odborně vyškolených pracovníků?

Fakulta nabízí firmám využití laboratoří, výzkumnou a vývojovou činnost, kvalifikované lidské zdroje, odborné poradenství a konzultace, odborné kurzy v rámci dalšího profesního (celoživotního) vzdělávání. Úlohy z praxe mohou být řešeny i formou bakalářských a diplomových projektů.


Prezentace firem studentům
V prostorách Fakulty aplikované informatiky je pravidelně dvakrát ročně pořádán Veletrh pracovních příležitostí. Na jednotlivých veletrzích více jak 20 firem z celé České republiky představuje nabídky pracovních pozic. Na internetových stránkách fakulty jsou také zveřejňovány nabídky pracovních pozic a stáží ve firmách.

Přivítáme jakékoliv Vaše další návrhy na spolupráci.

V případě zájmu kontaktujte:
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
email: vasek@fai_utb_cz, tel. 576 035 254
(proděkan pro spolupráci s praxí)


Irena Vopatřilová
email: vopatrilova@fai_utb_cz, tel. 576 035 255
(referentka proděkana)