FREESCALE - 20 nových absolventských a 10 studentských pozic

Dovolte mi, abych Vás jménem společnosti Freescale Česká republika seznámila s aktuální možností pracovního uplatnění u nás – v této chvíli se jedná o významnou expanzi rožnovského vývojového centra – konkrétně softwarových a aplikačních týmů.

Česká pobočka společnosti Freescale zaměstnává 200 odborníků, z nichž 160 nalezlo uplatnění v sidle společnosti v Rožnově pod Radhoštěm.

Otevíráme 20 nových inženýrských pozic pro čerstvé absolventy, kterým v případě úspěchu ve výběrovém řízení můžeme nabídnout jistotu zaměstnání po ukončení studia, v roce 2014. V této souvislosti je nabízena i podpora při PhD studiu.

Kromě absolventských pozic nabízíme 10 placených studentských stáží, kdy je počítáno s možnou podporou při vypracování diplomové práce.

Součástí celého projektu je pomoc s ubytováním (vyhledání vhodného bytu,  administrativa a poplatky s tím související) a dále příspěvek ať již na bydlení či na dojiždění. Část cestovních nákladů souvisejících s pohovorem rovněž proplácíme.

V přílohách naleznete jak bližší informace o volných místech, tak informace týkající se benefitů společnosti.

V případě zájmu poprosím o zaslání Vašeho životopisu v anglickém jazyce.  Poté Vás zástupci společnosti budou kontaktovat s informacemi ohledně dalšího postupu.

jana.martinakova@freescale_com

www.freescale.com/careers

S přátelským pozdravem, Jana Martináková

FREESCALE_BENEFITS.pdf
FREESCALE_GRADUATE_2014.pdf
FREESCALE_STUDENT_2014.pdf