Kandidátem na jmenování děkanem FAI byl i ve druhém období zvolen jednomyslně doc. Adámek

dekan_perex.jpg Fakultu aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) povede v příštích čtyřech letech stávající děkan, doc. Milan Adámek. Rozhodli o tom členové akademického senátu fakulty na svém pondělním zasedání.

Jediným uchazečem o funkci byl doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., který v tajné volbě získal hlasy všech 10 členů akademického senátu. Návrh bude nyní předán předsedou AS FAI Dr. Matýskem rektorovi UTB, který o jeho jmenování do funkce rozhodne.

Doc. Adámek vystudoval Fakultu přírodovědeckou UP v Olomouci obor Experimentální fyzika a následně rozšiřující studium informatiky, společně s doplňkovým pedagogickým studiem na Fakultě pedagogiky téže univerzity. V letech 1993-1997 působil jako učitel fyziky a matematiky na Gymnáziu v Holešově a od roku 1997, přešel do Zlína, kde pracoval jako odborný asistent na tehdejším Ústavu automatizace a řídicí techniky Vysokého učení technického v Brně, Fakultě technologické ve Zlíně.

Od roku 1998 začal studovat na svém pracovišti postgraduální studium a v roce 2002 získal titul Ph.D. v oboru Technická kybernetika. V roce 2004 se stal Milan Adámek zástupcem ředitele Ústavu elektrotechniky a měření a o dva roky později si jej vybral tehdejší děkan FAI, prof. Vašek, za svého proděkana pro propagaci a rozvoj. V roce 2008 úspěšně obhájil svou práci v habilitačním řízení v oboru Řízení strojů a procesů na domovské fakultě a pokračoval jako proděkan pro tvůrčí činnosti a propagaci i v dalším funkčním období prof. Vaška. Zároveň se stal v roce 2010 ředitelem nově vzniklého Ústavu bezpečnostního inženýrství a po volbě kandidáta na jmenování děkanem převzal dne 28. března 2014 funkci děkana, když se pro něj vyslovil AS FAI jednomyslně.

Za jeho vedení fakulty se posunula FAI mezi nejlepší fakulty informatiky v České republice.

Protokol o volbě kandidát na jmenování děkanem

Fotogalerie z hlasování a následného vyhlášení kandidáta na jmenování děkanem FAI pro období 2018-2022:

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player