Daruj šanci na život! Zapiš se do registru dárců kostní dřeně!

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Hematologicko–transfuzní odd. KNTB, a.s. apelují na mladé a zdravé studenty, zaměstnance UTB i širokou veřejnost ve věku 18–35 let, aby se do akce zapojili.

Využijte příležitosti navštívit Vzdělávací komplex UTB a přijďte na přednášku paní Wasserbauerové, která se náborem dárců kostní dřeně zabývá již více než 20 let. Za tu dobu se jí podařilo získat do registru přes 10 000 dobrovolníků. Přesvědčíte se, že odběr pár kapek krve není nijak bolestivý, ale znamená velkou šanci na záchranu lidského života. Čekat Vás budeme 12. až 15. března na místech uvedených v letáku. V současné době se hledají dárci pro téměř 100 lidí, včetně dětí.

Co byste měli vědět před vstupem do registru?

Registr_plakat_2018.jpg