Fakulta v číslech

FAI byla založena 1.1.2006 jako čtvrtá samostatná fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Fakulta je složena z těchto ústavů:

 • Ústav informatiky a umělé inteligence
 • Ústav počítačových a komunikačních systémů
 • Ústav automatizace a řídicí techniky
 • Ústav elektroniky a měření
 • Ústav bezpečnostního inženýrství
 • Ústav matematiky
 • Ústav řízení procesů
 • Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech
 • Vědeckotechnický park Informační a komunikační technologie

Další součástí fakulty jsou útvary děkanátu:

 • Studijní oddělení
 • Oddělení tvůrčích činností
 • Hospodářské oddělení
Studenti
k 31.10. přísl. roku 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
bakalářské studijní programy 923 984 1197 1089 1112 970 915 963  
navazující magisterské studijní programy 305 451 528 554 647 664 591 535  
doktorské studijní programy 46 88 114 143 129 132 125 121  
 
Zaměstnanci
k 1.1. přísl.roku 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Celkem 77 94 101 107 115 115 126 125 128
profesoři 7 7 7 7 7 8 8 8 9
docenti 7 8 11 16 16 14 14 14 15
odborní asistenti 24 27 28 30 33 38 43 43 42
asistenti 14 12 13 14 13 11 8 7 6
lektoři 4 7 8 5 6 6 5 5 4
vědečtí pracovníci 4 2 6 9 8 8 7 9 10
technicko-hospodářští pracovníci 17 31 28 26 32 30 41 39 42
 
Rozpočet
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
Celkový příspěvek poskytovaný MŠMT
na studijní programy fakulty:
71,993 mil. Kč 82,874 mil. Kč 88,821 mil. Kč 96,588 mil. Kč 81,9 mil. Kč 84,3 mil. Kč 71,79 mil. Kč 69,74 mil. Kč  
Odvod do univerzitního rozpočtu: 18,540 mil. Kč 22,425 mil. Kč 24,765 mil. Kč 24,707 mil. Kč. 22,3 mil. Kč 21,5 mil. Kč 20,41 mil. Kč 17,8 mil. Kč  
Čistý příspěvek poskytovaný MŠMT: 53,453 mil. Kč 60,449 mil. Kč 64,056 mil. Kč 71,881 mil. Kč 61,4 mil. Kč 62,8 mil. Kč 51,38 mil. Kč 51,944 mil. Kč  
Příjmy z ostatních zdrojů: 31 mil. Kč 32,5 mil. Kč 33 mil. Kč 27,353 mil. Kč 25,1 mil. Kč 82,7 mil. Kč 86,723 mil. Kč N/A