Hodnocení studijních oborů

Od pondělí 26. 03. 2018 bude probíhat hodnocení kvality studijních oborů na UTB ve Zlíně, které je určeno studentům posledních a předposledních ročníků. Záměrem hodnocení je získat zpětnou vazbu na kvalitu stávajících studijních oborů.

Hodnocení bude probíhat prostřednictvím elektronického dotazníku, který bude v pondělí rozeslán na emaily studentů. V rámci dotazníku se studenti budou moci vyjadřovat k hodnocení rozmanitých aspektů svých studijních oborů, např. k získaným znalostem a dovednostem, nabídce mezinárodních mobilit či k vlivu studentů na chod univerzity aj.

Budeme velmi rádi, když se všichni oslovení studenti do daného šetření zapojí, neboť tím výrazně přispějí k zisku nesmírně důležité zpětné vazby na kvalitu vzdělávání na UTB ve Zlíně.

Výsledky šetření budou použity pro další rozvoj studijních oborů v následujících letech. Po skončení šetření se v dubnu uskuteční workshop, který bude seznamovat s výsledky všech dosud realizovaných šetření o kvalitě výuky a studia na UTB ve Zlíně.