Oborová rada doktorského studijního programu Inženýrská informatika

Složení Oborové rady doktorského studijního programu Inženýrská informatika na období od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2018


Předseda

Jméno Ústav
prof. Ing. Roman Prokop, CSc. Ústav automatizace a řídicí technikyČlenové interní

č. Jméno Ústav
1. doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. Ústav bezpečnostního inženýrství
2. prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. Ústav řízení procesů
3. doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D. Ústav informatiky a umělé inteligence
4. prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. Ústav automatizace a řídicí techniky
5. prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Ústav informatiky a umělé inteligence
6. doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. Ústav elektroniky a měření
7. doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D. Ústav řízení procesů
8. JUDr. Vladimír Laucký Ústav bezpečnostního inženýrství
9. doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. Ústav bezpečnostního inženýrství
10. doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc. Ústav počítačových a komunikačních systémů
11. doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. Ústav informatiky a umělé inteligence
12. prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. Ústav automatizace a řídicí techniky
13. prof. Ing. Karel Vlček, CSc. Ústav počítačových a komunikačních systémů


Členové externí

č. Jméno Ústav
1. prof. Ing. Petr Dostál, CSc. Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
2. prof. Ing. Radim Farana, CSc. Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
3. doc. Dr. Ing. Otto Fučík Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
4. prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
5. prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU v Ostravě
6. prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
7. prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
8. prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Dr.h.c. Fakulta strojní, VŠB-TU v Ostravě
9. prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. Fakulta strojní, VŠB-TU v Ostravě
10. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technologie, STU v Bratislavě
11. doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU v Ostravě

Zápisy z Oborové rady doktorského studijního programu Inženýrská informatika