Primární e-mailová adresa a uživatelské jméno studentů do portálu Office 365

Dne 11. 7. 2017 dojde u studentů bakalářských a magisterských studijních programů ke změně primární e-mailové adresy a uživatelského jména do portálu Office 365 ze současného tvaru login@fakulta.utb.cz na nový tvar login@utb.cz.

E-mailové adresy login@fakulta.utb.cz zůstanou stávajícím studentům zachovány do konce jejich studia na UTB ve Zlíně. Novým studentům jsou již přidělovány e-mailové adresy pouze ve formátu login@utb.cz.