Složení Vědecké redakce edice 'Inženýrská informatika'

Členové Vědecké redakce edice 'Inženýrská informatika'

27.2.2017 - 30.6.2018

Předseda:

Členové:

Stálí Hosté:

Zapisovatelka: