Účast zaměstnance Fakulty aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na delegaci předsedy Senátu Parlamentu ČR p. Milana Štěcha v Korejské republice

hromada_martin.jpg

Zaměstnanec Fakulty aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne Ing. Martin Hromada, Ph.D. se jako jediný zástupce veřejných vysokých škol zúčastnil oficiální delegace předsedy Senátu Parlamentu ČR p. Milana Štěcha v Korejské republice. Předmětem oficiální delegace bylo prohloubení hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi, především rozvinutí investičního potenciálu Koreje v oblastech specializovaných výrobků, bezpečnostních aplikací nebo léků. V rámci separátních jednání s institucemi Ministry of Strategy and Finance, Korean Institute for Advancement of Technology, Science and Technology Policy Institute, Korea Development Institute a Korea Electronics Technology Institute bylo diskutováno zapojení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně do „Korea-Visegrad Group Knowledge Sharing Program (KSP)“, kde je postavení České republiky vnímáno ve vazbě na výzkumnou oblast „Innovation Aspects of Energy Security for SMEs“. Univerzita by se měla v spolupráci s Technologickou platformou „Energetická bezpečnost“ do této výzkumné oblasti mimo jiné zapojit v rámci specifických aktivit týkajících se ochrany energetických kritických infrastruktur.