UPKS ve spolupráci s firmou Cross přichystala přednášku na téma Silniční telematika

Silniční telematika

obor spolupráce FAI, UTB ve Zlíně se společností CROSS
Kde?
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince v 10 dopoledne – přednášku přednese a exkursi bude řídit vedoucí pracovník firmy:

Ing. Jan Görig.

Přednáška bude v angličtině, pro účast zahraničních studentů.

Společný odjezd do podniku CROSS ve Zlíně – Loukách organizuje prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

Kancelář: U5, č. dv.: 51 810, tel.: +420 576 035 273, E-mail: vlcek@utb_cz